Odpadové hospodářství

  • Domů
  • Odpadové hospodářství

Platba za komunální odpad

Dospělí 600,- Kč, děti do 6 let věku (včetně) 300,- Kč, za psa 200,- Kč, za dalšího psa - 300,- Kč.
Platbu možno provést na obecním úřadě nebo na účet 86-6271240257/0100. Variabilní symbol je číslo domu. Poplatek je splatný do 30.6.2024.
Svoz komunalního odpadu každý sudý týden v pondělí.

Sběrné místo

Sběrné místo umístěno za kulturním domem ve Slatině, určeno jen pro občany Slatiny a Nového Světa.
Možno odložit všechen odpad z domácností mimo nebezpečný, stavební, pneu, plasty, papír, sklo. Možno odložit velké el. spotřebiče, nábytek, jiný velkoobjemový odpad, kovy. Případně konzultovat možnosti.
Otevřeno dle dohody na tel. 556 427 021, 608 610 811.

Přílohy

  Zpráva z fyzické analýzy směsného komunálního odpadu v obci Slatina (pdf, 9 MB)
  Odpadový rádce (pdf, 2 MB)
  Jak nakládat s odpady (pdf, 50 kB)

Dostávejte aktuální informace z Vaší obce, pomocí SMS nebo e-mailů.

Obec Slatina, Nový Jičín, Moravskoslezský kraj

Slatina 1,
742 93 Slatina

info@obecslatina.cz
Datová schránka: jm3axuq

IČ: 00600661

Mapa ČR