Dotace a granty

Dotační program na realizaci stavby ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

Obec Slatina vyhlašuje tento dotační program s cílem podpořit žadatelé, kteří zrealizují stavbu domovní čističky odpadních vod (dále jen „ČOV“) u objektu svého rodinného domu. Obec Slatina je vlastníkem a zároveň provozovatelem jednotné veřejné kanalizace zakončené výpustním objektem.  Cílem tohoto dotačního titulu je zajistit vyšší kvalitu odváděných odpadních vod obecní kanalizací.

Za tímto účelem obec Slatina kompenzuje část vynaložených nákladů na realizace stavby ČOV u objektů rodinných domů, které se nachází v katastrálním území Slatina u Bílovce.

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva

Obec poskytuje dotaci ve výši 7 500,-Kč, vše ve spolupráci a administraci, kterou provádí MSK – více na webových stránkách kraje.

Dostávejte aktuální informace z Vaší obce, pomocí SMS nebo e-mailů.

Obec Slatina, Nový Jičín, Moravskoslezský kraj

Slatina 1,
742 93 Slatina

info@obecslatina.cz
Datová schránka: jm3axuq

IČ: 00600661

Mapa ČR