Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

 • Domů
 • Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Obec Slatina je správcem osobních údajů v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27.4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajůa o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen„obecné nařízení o ochraně osobních údajů“).

Osobní údaje se zpracovávají pouze po nezbytnou dobu, která může být individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Po správci údajů máte právo požadovat:

 • informaci o zpracování vašich osobních údajů,
 • umožnění přístupu k vašim osobním údajům,
 • opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že jsou nepřesné),
 • vymazání vašich osobních údajů, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování,
 • přenositelnost osobních údajů (na dalšího správce),
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 • podat stížnost dozorovému orgánu.

Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vaším předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat.

Požadavky jsou přijímány:

 • prostřednictvím emailové adresy poverenec@obecslatina.cz nebo mailová adresa starosty obce starosta@obecslatina.cz
 • osobně (žadatel se ztotožní pomocí předložení dokladu totožnosti),
 • prostřednictvím datové schránky jm3axuq,
 • prostřednictvím poštovní zásilky s ověřeným podpisem žadatele na žádosti.

Telefonické požadavky subjektů z oblasti ochrany osobních údajů nebudou vyřizovány. Zaměstnanec je povinen takový subjekt upozornit, že požadavky jsou přijímány na výše uvedených kontaktech.

Obec má ustanovenu pozici pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jen
„pověřenec“). Tuto funkci vykonává Mgr. Ondřej Šimíček, kontaktní email poverenec@obecslatina.cz . Pověřenec je povinen každému žadateli odpovědět ve lhůtě tří pracovních dnů, že přijal jeho žádost.

Do 30 dnů je DPO povinen požadavekvyřídit, není-li spojen s úkony, které vyžadují objektivně delší lhůtu.

Dostávejte aktuální informace z Vaší obce, pomocí SMS nebo e-mailů.

Obec Slatina, Nový Jičín, Moravskoslezský kraj

Slatina 1,
742 93 Slatina

info@obecslatina.cz
Datová schránka: jm3axuq

IČ: 00600661
DIČ: CZ00600661

Mapa ČR