Kontakty

Obecní úřad

Slatina 1
742 93 Slatina

e-mail: info@obecslatina.cz
ID datové schránky: jm3axuq

Luděk Míček – starosta@obecslatina.cz
tel. 604 246 214

Úřední hodiny a kontakt podatelny (platí i pro osobní žádosti o informace a další osobní podání):

pondělí a středa 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
čtvrtek 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00

Telefon 556 427 021, e-mail: info@obecslatina.cz

Číslo účtu 86–6271240257/0100

Identifikační číslo 00600661

Za válečné hroby zodpovídá starosta obce Luděk Míček.

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, stanovuje obci povinnost poskytnout fyzickým i právnickým osobám na žádost informace vztahující se k její působnosti.

Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.

Požádat lze písemně, osobně na obecním úřadě nebo elektronicky na uvedených kontaktech.


Obecní knihovna
Slatina 1
742 93
e-mail: knihovna@obecslatina.cz


Obecní zpravodaj
Slatina 1
742 93
e-mail: zpravodaj@obecslatina.cz


Základní a mateřská škola
Slatina 34
742 93
tel.: 556 427 026
e-mail: zs.slatina@post.cz

web: skola.obecslatina.cz


Správce obecního webu, technická podpora
e-mail: webmaster@obecslatina.cz


Hasičský sbor obce Slatina
Slatina 171
742 93
e-mail: hasici@obecslatina.cz
web: hasici.obecsla­tina.cz

Dostávejte aktuální informace z Vaší obce, pomocí SMS nebo e-mailů.

Obec Slatina, Nový Jičín, Moravskoslezský kraj

Slatina 1,
742 93 Slatina

info@obecslatina.cz
Datová schránka: jm3axuq

IČ: 00600661

Mapa ČR