O obci

Obec Slatina (oficiální název) náleží k nejstarším českým vsím na území někdejšího Opavského kraje. Její vznik spadá do období vnitřní slovanské kolonizace na sklonku 12. a počátku 13. století. První písemná zpráva o obci je doložena roku 1371. K Moravě byla připojena spolu s fulneckým panstvím teprve roku 1480 a stala se tak jednou z tzv. Moravských enkláv obklopenou slezským územím.

Obec má několik dominant. Kostel Nanebevzetí Panny Marie byl pravděpodobně postaven začátkem 14. století, první zmínka je doložena rokem 1461. Současná barokní podoba kostela pochází z poloviny 17. století. Dále je to barokní zámek z roku 1771, stojící v centru obce. Celý exteriér umocňuje romantický styl parkové úpravy okolí.

Nelze zapomenout na školu z roku 1785, čtyři kapličky a z novodobé historie jsou to objekty kulturního domu, pošty a hasičské zbrojnice, požární nádrže a hřiště. V roce 1928 byla dokončena elektrifikace a v roce 1933 vystavěn vodovod. K zajímavostem například patří, že obce na své náklady postavila okresní silnici z Ohrady do staré Vsi. Slatina byla vždy česká, starousedlická.

Obec se k 24. listopadu 1990 osamostatnila, zároveň se od jejího katastru oddělila místní část Ohrada, která se stala součástí katastrálního území katastrálního území Stará Ves u Bílovce, patřícího k městu Bílovci. Celkem obec hospodaří na 212 ha lesních pozemků. Nově zvolené devítičlenné zastupitelstvo mělo před sebou mnoho úkolů, obecní rada nebyla ustanovena, tuto funkci plní starosta obce. Bylo nutno řádně převzít všechen majetek, písemnosti, připravit nové vyhlášky a samozřejmě rozeběhnout nový úřad tak, aby mohl plnit sliby, které všichni očekávali od osamostatnění.

Nový Svět

Nový Svět je místní částí obce Slatina a rozkládá se východně od obce v oblasti přírodního parku Oderské vrchy. U východního okraje osady byl vybudován malý rybník, jehož břehy slouží k odpočinku a relaxaci. Na břehu kolem vodní plochy najdeme pod stromy několik laviček. Jižním směrem od osady se rozprostírá rozlehlý les. Osadou prochází modrá turistická trasa, která vede z města Bílovec a pokračuje dále přes obec Výškovice a Pustá Polom do rekreační osady Zátiší.

Obec se rovněž může pyšnit svým znakem a praporem, který převzala od předsedy Sněmovny v roce 1998. V roce 1996 byl zastupitelstvem obce schválen Program obnovy venkova a v roce 1997 se obec se přihlásila do soutěže Vesnice roku. V ostravském regionu obec získala první místo a postoupila do celorepublikového kola. Výsledkem bylo třetí místo v rámci České republiky.

Slatina je součástí sdružení obcí Mikroregion Bílovecko.

V obci pracuje několik zájmových sdružení. Z hlediska vlivu na kulturní život v obci můžeme jmenovat např. hasičský sbor, recesistický spolek Jako Za Mlada nebo Dechovou hudbu Slatina.

Obecní úřad sídlí v místním zámku a tvoří ho starosta pan Luděk Míček, místostarosta a zaměstnanci obce zařazeni do obecního úřadu. V čele obecního úřadu stojí starosta, který plní některé úkoly rady obce, která ve Slatině není zřízena.

První písemná zpráva 1371 Počet obyvatel 765
Nadmořská výška 411 m n. m. Podíl žen 50,2%
Základní škola 1. – 5. ročník Průměrný věk 41,4

Druhy pozemků (ha)

Celková výměra 746
Orná půda 370
Zahrady 24
Trvalé travní porosty 48
Zemědělská půda 443
Lesní půda 266
Vodní plochy 1
Zastavěné plochy 11
Ostatní plochy 26

Obyvatelstvo

Počet bydlících obyvatel k 1. 1. 2023 765
Muži 381
Ženy 384
Průměrný věk mužů 41,4
Průměrný věk žen 41,3

 

Dostávejte aktuální informace z Vaší obce, pomocí SMS nebo e-mailů.

Obec Slatina, Nový Jičín, Moravskoslezský kraj

Slatina 1,
742 93 Slatina

info@obecslatina.cz
Datová schránka: jm3axuq

IČ: 00600661

Mapa ČR