Členství ve sdruženích a spolcích

  • Domů
  • Členství ve sdruženích a spolcích

Sdružení obcí Bílovecko

Území zasahuje do přírodního parku Oderské vrchy a z části se rozkládá v Chráněné krajinné oblasti Poodří. Kromě krásné přírody s množstvím rybníků a lesů můžete zhlédnou i řadu drobných památek venkovské architektury a městskou památkovou zónu v Bílovci.

Z některých míst na značených cyklotrasách zhlédnte za jasného počasí mohujtné pozadí beskydských hor nebo části ostravské aglomerace. Do­brovolný svazek obcí Sdružení obcí Bílovecka byl založen v roce 2001 se sídlem v Bílovci.

Mikroregion Bí­lovecko je součástí regionu NUTS II – Ostravsko (Moravskoslezský kraj). Jednotlivé obce mikroregionu leží v okrese Nový Jičín kromě obce Těškovice, která je součástí okresu Opava.

Společné cíle obcí v historicky přirozeném spádovém území Bílovce vedly k založení v blízkosti ostravské aglomerace, okolní příroda je nezasažena škodlivými vlivy a nabízí atraktivní trasy pro cyklo a pěší turistiku po celý rok.

Území zabírá podstatnou část horního Poodří a má většinou pahorkatinný ráz. Setkávají se zde horopisné jednotky: Česká vysočina, zabíhající na území okresu, výběžky Nízkého Jeseníku a Karpaty s Podbeskydskou pahorkatinou a Moravskoslezskými Beskydami. Mezi nimi podél řeky Odry, která je hlavním vodním tokem okresu, se rozkládá 3 až 8 km široký úrodný pás Moravské brány, kterou vedla v dávné minulosti „Jantarová stezska“ spojující povodí Dunaje s Balstkým mořem.

Strategická poloha v koridoru Moravské brány předurčuje budování významných zařízení technické infrastruktury celostátního i mezinárodních významu jao jsou dálnice z Brna do Ostravy, železniční vysokorychlostní tratě a přenosové energetické sítě. Letecký provoz je dislokován na letišti v nedalekém Mošnově, které má mezinárodní parametry.

Mikroregion tvoří tyto obce:

Euroregion Silesia – CZ

Obec Slatina je členem Euroregionu Silesia – CZ.

Euroregion Silesia

Další sdružení a spolky

Obec Slatina je členem Spolku pro obnovu venkova, zakládající člen krajského spolku MSK.  www.spovcr.cz.

Obec Slatina je členem Svazu města a obcí ČR - www.smocr.cz

Dostávejte aktuální informace z Vaší obce, pomocí SMS nebo e-mailů.

Obec Slatina, Nový Jičín, Moravskoslezský kraj

Slatina 1,
742 93 Slatina

info@obecslatina.cz
Datová schránka: jm3axuq

IČ: 00600661

Mapa ČR