Informace občanům
Blíží se prázdniny, dávejme pozor na sebe i na děti

16.06.2014
Ani v blížících se prázdninových dnech bychom neměli nechat děti bez dozoru. Neměli bychom zapomínat na to, že děti rády napodobují jednání dospělých. Stačí několik vteřin nepozornosti a zápalky či cigarety v rukou dětí mohou způsobit tragédii. Rodiče nebo babičky a dědečkové by měli vědět s čím si jejich vnučka nebo vnuk hraje.

Důležité je upozornit i na nebezpečí při používání elektrických spotřebičů jako takových. Neopatrnost při zacházení s nimi bohužel nevymizela.


Finanční správa začne rozesílat složenky k zaplacení daně z nemovitých věcí

26.04.2014
Dnem 2. června 2014 končí lhůta pro placení daně z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2014. Stejně jako v předchozích letech, zasílá Finanční správa České republiky i letos poplatníkům daně z nemovitých věcí složenky k placení této daně.

Protože 31. květen, jímž podle zákona o dani z nemovitých věcí končí lhůta pro placení této daně nebo její první splátky, připadá v roce 2014 na sobotu, končí tato lhůta až v pondělí 2. června 2014.


Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. vypisuje výběrové řízení na pozici ,,Sociální pracovník/ce – koordinátor/ka a poradce/kyně"

17.04.2014
Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. vypisuje výběrové řízení na pozici ,,Sociální pracovník/ce – koordinátor/ka a poradce/kyně,, s místem výkonu práce v obcích mezi městy Ostrava, Opava a Bílovec (např. Těškovice, Kyjovice, Budišovice, Skřípov, Hrabství, Bítov, Zbyslavice, Pustá Polom, Hlubočec, Slatina a Tísek, případně další v okolí).

Požadujeme:
- splnění kvalifikačních požadavků dle §110 zákona č. 108/2006 Sb.


Informace ke kácení dřevin, rostoucích mimo les

08.04.2014
Kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu, tj. v období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny.

V geografických podmínkách České republiky lze za období vegetačního klidu obvykle považovat období mezi 1. listopadem až 31. březnem kalendářního roku.


Zápis dětí do Mateřské školy Slatina

Kalendář akcí 07.04.2014
Rodiče, kteří chtějí umístit děti do Mateřské školy ve Slatině ve školním roce 2014/2015, nechť se dostaví **v úterý 29. dubna v době od 13:30 do 15:30** do budovy ZŠ a MŠ ve Slatině k zápisu. Přihlášky jsou k vyzvednutí u ředitelky školy.Obec nabízí zprostředkování dovozů obědů

14.03.2014
Provádíme průzkum mezi občany obce, kdo by měl zájem o dovážení obědů do místa bydliště. Cena je 69,-Kč včetně dovozu, výběr ze dvou polévek a 4 druhů hlavního jídla, a to včetně sobot a nedělí.

Výběr na základě předloženého jídelníčku vždy na týden dopředu, platba buď hotově, nebo přes účet, vše dle dohody. Nutný vlastní jídelní nosič.

Službu neposkytuje naše obec, ale pouze vše zprostředkuje. Zájemci se nahlásí na obecní úřad.


Pozor na jarní pálení odpadů a trávy, můžete způsobit požár

03.03.2014
V letošním roce přichází jaro obzvláště brzy. S tímto teplým počasím se opět začínají objevovat případy vážných úrazů v souvislosti s pálením větví, vypalováním travních porostů a podobně. Rizikovými skupinami jsou především senioři a děti.

Pokud se lidem nic nestane, může nekontrolovatelně hořící tráva způsobit i statisícové škody na majetku.


Veřejné projednání návrhu opatření obecné povahy Územního plánu Slatina

Městský úřad Bílovec, odbor životního prostředí a územního plánování, jako pořizovatel územního plánu obce Slatina, na základě zadání, které bylo schváleno na 9. zasedání Zastupitelstva obce Slatina dne 3.10.2012, pořídil zpracování "návrhu Územního plánu Slatina":http://www.obecslatina.cz/807-clanek a projednal ho s dotčenými orgány, krajským úřadem a příslušnými obcemi.Zpravodaj obvodního oddělení Policie ČR v Bílovci - únor 2014

19.02.2014
V období od 15.1.2014 do 14.2.2014 policisté zdejšího OO PČR v Bílovci při silničních kontrolách zjistili 2 řidiče motorových vozidel, kteří řídili motorové vozidlo po předchozím požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky.

Oba jsou trestně stíháni pro přečin ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 odst. 1 trestního zákoníku, a to z toho důvodu, že u jednoho z nich hladina alkoholu přesáhla 1.


Připravujeme kamerový systém pro monitorování dění v obci

17.02.2014
Kamerový systém je Úřadem pro ochranu osobních údajů uznáván za legitimní a legální možnost k ochraně majetku a zdraví osob a k zabezpečení ostatních právem chráněných zájmů.


Zapojili jsme se do projektu Obce sobě - evropské podpory meziobecní spolupráce

Svaz měst a obcí ČR zahájil realizaci projektu, jehož cílem je vytvořit podmínky pro dlouhodobý rozvoj meziobecní spolupráce v ČR. Zahraniční zkušenosti jednoznačně prokazují, že spojení sil umožní zkvalitnit a zefektivnit veřejné služby, a tím získat pro obce a města další finanční prostředky pro jejich rozvoj. To je také záměrem Svazu.


Lidé si v lednu přišli na Czech POINT pro rekordní počet výpisů

06.02.2014
Stále více občanů volí místo na úřad cestu na Czech POINT, případně rovnou komunikuje s úřady elektronicky přes datové schránky. Důkazem je rekordní množství 205 897 výpisů, které v lednu 2014 lidé získali na jednom z více než sedmi tisíc kontaktních míst veřejné správy.

Stejně tak byl první měsíc letošního roku přelomový i z hlediska datových schránek.


Majetek hasičů je ve větším bezpečí, obec zbrojnicí rozšířila střežené objekty

Na přelomu roku byl v hasičské zbrojnici dokončen a zprovozněn systém elektronického zabezpečení objektu. Hasičárna se tak stává dalším z obecních objektů, které jsou nepřetržitě střeženy.

Prostory zbrojnice tak - stejně jako ostatní obecní budovy - nyní střeží infračervená a magnetická čidla, která jsou spojena s ústřednou systému.


Hledáme nového kronikáře, zapojte se do zajímavé činnosti, mapující život v obci

26.01.2014
Obec Slatina, tak jako mnoho ostatních obcí či měst si vede svoji obecní kroniku, která zachycuje život nejenom v obci, ale také společenské a politické dění u nás i ve světě.

Naše kronika má bohatou historii a její začátky se datují ke vzniku naší samostatné obce.


Novinky při přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2014

20.01.2014
Lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2014 končí v pátek 31. ledna 2014 a týká se především nových vlastníků pozemků, zdanitelných staveb a bytových a nebytových jednotek (včetně majitelů bytových jednotek převedených v roce 2013 z družstevního do osobního vlastnictví).

Do daňového přiznání se uvádí všechny zdanitelné stavby (budovy nebo vybrané inženýrské stavby), bytové a nebytové jednotky, které se nachází se na území Moravskoslezského kraje.