Informace občanům
Moravskoslezský kraj poskytne dotace na obměnu kotlů

Kalendář akcí 28.10.2015
Kotlíkové dotace jsou určeny pro fyzické osoby na výměnu zdroje vytápění v rodinných domech. Po schválení krajského projektu ze strany Ministerstva životního prostředí vyhlásí Moravskoslezský kraj výzvu k předkládání žádostí – předpokládaný termín zveřejnění výzvy prosinec 2015 a příjmu žádostí – leden/únor 2016.

Na stránkách www.lokalni-topeniste.cz naleznete základní informace ke kotlíkovým dotacím, požadavky na dokumentaci, důležité odkazy a aktuality.


Obec přispěje fotbalistům z Tísku na obnovu zázemí

15.10.2015
Nepochopitelný zásah do života fotbalistů v sousední obci Tísku snad nenechá nikoho klidným a nutí k zamýšlení, kam lidská mysl až může dojít. Noc na pátek 11. září se jistě zaryje do srdcí všech, kteří pro fotbal Tísek něco udělali a dělají.


V regionu je sucho, hrozí požáry. Krajský úřad nařídil dodržovat opatření, jak jim zabránit

07.08.2015
S ohledem na přetrvávající suché, teplé počasí a extrémní nárůst požárů lesních, polních a travních porostů vyhlásil Krajský úřad Moravskoslezského kraje dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území celého kraje.


Daň z nemovitých věcí v roce 2015

21.07.2015
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště v Novém Jičíně ke dni 20.7.2015 - i přes Vaši velkou pomoc z minulého týdne - stále ještě eviduje poplatníky z obce Slatina, kteří doposud neuhradili daň z nemovitých věcí splatnou 1.6.2015, a to i přesto, že byli na tuto skutečnost již několikrát upozorněni.

Nyní se jedná o poslední upozornění tohoto druhu v letošním roce pro poplatníky daně z nemovitých věcí, která byla splatná dne 1.6.2015.


Starosta obce jmenoval novou ředitelku místní Základní školy a Mateřské školy

09.07.2015
Vážení občané, jak jistě víte z našeho Zpravodaje, proběhl konkurz na místo ředitele/ky Základní školy a Mateřské školy ve Slatině a to z důvodu odchodu do důchodu dosavadní paní ředitelky Mgr. Libuše Kotalové.

Zřizovatel naší školy, obec Slatina, měl za povinnost vyhlásit konkurz na obsazení tohoto místa a starosta obce povinnost jmenovat členy konkurzní komise, proto v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb.


Sběr železného šrotu

Hasiči provedou ve středu 22. dubna od 16 hodin v obci Slatina a místní části Nový Svět sběr železného šrotu. Prosíme občany, aby šrot připravili před své ploty.
Datum: 22.04.2015Nové stanoviště záchranné služby v Bílovci zlepší dojezd sanitek do naší obce

14.04.2015
V pondělí 13. dubna 2015 dopoledne proběhlo v Bílovci slavnostní otevření nového Integrovaného výjezdového centra. Budova, která vznikla přestavbou někdejšího záložního velitelského stanoviště, poskytuje prostor pro stanici hasičského záchranného sboru typu P1 a výjezdové stanoviště zdravotnické posádky záchranné služby.

Stanoviště zdravotnické záchranné služby bylo do Bílovce přesunuto z Fulneku.


V anketě pro občany hodnotilo život v obci 68 respondentů, přinášíme výsledky

26.03.2015
Téměř sedmdesát občanů vyplnilo naši anketu, kterou jsme na přelomu roku zjišťovali váš pohled na život v obci.

Nyní přinášíme výsledky.


Fakta o restauraci ve Slatině a na Novém Světě

Na sklonku loňského roku a počátkem roku letošního rozvířilo klidné vody naší obce oznámení, že končí pronájem restaurace ve Slatině p. Bezákové a následně v lednu rovněž pronájem restaurace p. Bezákovi na Novém Světě.
Původní přetrvávající nespokojenost občanů s chodem obou restaurací (nepořádek, špína, zakouřeno, zima apod.) se najednou změnila ve vlnu „solidarity“ a lítosti nad kroky obce.


Pozor na požáry nejen adventních věnců, aby se Vánoce nestaly smutnými

29.11.2014
Přiblížila se první adventní neděle, tedy doba, kdy na adventním věnci zapálíme první adventní svíčku. Než tak učiníme, měli bychom si uvědomit všechna rizika, která jsou s používáním otevřeného ohně doma spojená.


Nechat volně pobíhat psa se může prodražit, tolerance končí

23.09.2014
Stále častějším jevem v naší vesnici je problematika volně pobíhajících psů. Bohužel se jedná o stále častější jev. Myslím si, že pohár trpělivosti se dostatečně naplnil a nezbývá, něž potrestat ty, kteří za tuto situaci a více či méně mohou – tedy jejich páničky.


Vážení spoluobčané,

úvodník zpravodaje nelze začít jinak, než úspěchem v soutěži Vesnice roku 2014.

Získali jsme v rámci Moravskoslezského kraje ocenění za společenský život v obci, a to modrou stuhu. Děkuji všem, kteří se podílejí na kulturním, společenském a zájmovém životě a tím přispívají k lepšímu životu, zábavě a trávení volného času.

Podzimní dny přicházejí a s nimi i zamýšlení nad uplynulým rokem.


Mažoretky Ještěrky pořádají nábor

Datum: 02.09.2014 - 16:30
Místo: tělocvičnaÚzemní plán obce Slatina

27.08.2014
Územní plán je určitý druh územně plánovací dokumentace, která si klade za cíl racionalizaci prostorového a funkčního uspořádání území v krajině a jejího využití. Územní plán si klade za cíl nalézt takové předpoklady, které by umožnily další výstavbu a trvale udržitelný rozvoj spočívající v nalezení vyváženého stavu mezi zájmy životního prostředí, hospodářství a pro společenství lidí obývající dané území.


Pravidla zodpovědného zadlužování

01.07.2014
Zadlužování v obecné rovině nemusí být nutně negativní událostí. Záleží na okolnostech, ve kterých k zadlužení dojde. Bohužel se však ukazuje, že značná část závazků našich klientů je tvořena kategorií tzv. špatných dluhů.

Zde platí pravidlo, že není vhodné se zadlužit za věc, jejíž životnost je kratší než doba splácení. Typickým příkladem je dovolená (trvá cca 14 dní a splácí se někdy i celý rok).