Informace občanům
Odvoz domovního odpadu ve IV. čtvrtletí 2009 (říjen-prosinec)

19.09.2009
Odvoz bude organizován SLUMBI Bílovec vždy každé úterý.  Se svozem bioodpadu nebyly větší problémy, vyplatil se svoz 2x týdně a nádoby nebyly tak přeplňovány. Svoz bude ukončen koncem listopadu. Snad jen v některých případech je bioodpad ukládán dál do popelnicových nádob.Využití štěpkovače a provoz moštárny

19.09.2009
I nadále je možno využít štěpkovač na likvidaci větví z vašich zahrad. Při větším množství dojedeme na místo, při menším množství po dohodě. Více informaci na obecním úřadě, služba je pro naše občany zdarma.Začal provoz moštárny ve Slatině. Kdo má zájem o moštování, musí si dohodnout termín s p. Františkem Stanovským na tel.


Desatero bezpečného léta

12.07.2009
Léto je již v plném proudu (letní bouřky taky), školní prázdniny taky a my se těšíme na zaslouženou dovolenou. I během tohoto odpočinkového období bychom si však měli dát pozor na několik rizik a dodržovat základní pravidla požární bezpečnosti.


Pomoc oblastem postiženým povodněmi

08.07.2009
Vážení občané, v souvislosti s nedávnou bleskovou povodní na Novojičínsku jsme  urychleně reagovali a poskytli vybraným obcím finanční pomoc. V současné době je sice situace v postižených oblastech nadále nedobrá a smutná, proto jsme se rozhodli pomoci také konkrétním občanům, kterým voda vzala vše, co potřebují k normálnímu životu.


Obecní poplatky a nabídka dřeva na topení

14.06.2009
Platba za domovní odpad a poplatek za psy je splatný do konce června 2009.
Opět je možnost se přihlásit do pořadníku na palivové dříví, tzv. „dvojky“. Cena je stejná - 500,- Kč/m3, maximálně pro jeden rodinný domek 2 m3, bez ohledu, kolik rodin v něm žije. Přihlásit se můžete od 3. srpna 2009 od 08.00 hodin na


Požární bezpečnost při akcích s větším počtem osob

05.06.2009
V souvislosti s blížící se plesovou sezónou vás jistě bude nejen jako návštěvníky společenských akcí zajímat, jak by měla být zajištěna požární ochrana na událostech s větším počtem osob, co by měla splňovat kulturní zařízení a jak je nutné akci zabezpečit z hlediska preventivní požární hlídky.


Sirény nejsou jen pro hasiče

05.06.2009
Možná jste si za posledního půl roku všimli, že ačkoli místní hasiči vyjeli k dnešnímu dni k více zásahům, než celkově v loňském roce, houkání sirén jste zatím s jedinou výjimkou mohli slyšet pouze první středu v měsíci.


ODIS - dlouhodobé jízdenky

Jízdní řády 04.06.2009
Ceník dlouhodobých jízdenek


ODIS - krátkodobé jízdenky

Jízdní řády 04.06.2009
Ceny krátkodobých jízdenek


Odvoz domovního odpadu ve II. čtvrtletí 2009 (duben - červen)

24.03.2009
Odvoz bude organizován SLUMBI Bílovec vždy každé úterý v sudém týdnu. Upozorňujeme občany, že popelnicové nádoby je nutné po svozu schovat zpět a nenechávat na chodnících nebo komunikacích, potom si svozová firma myslí, že popelnice je připravena k vývozu a vyveze ji i tehdy, pokud není plná a vývoz není potřeba.

Svoz bioodpadu bude zahájen 1. dubna 2009, bude o jedno svozové místo více.