Informace občanům
Ptačí chřipka - informace pro veřejnost

12.01.2017
V České republice byl po téměř deseti letech potvrzen výskyt vysocepatogenní aviární influenzy (ptačí chřipky).

Vysocepatogenní ptačí chřipka subtypu H5N8 se šíří Evropou. Nákaza je potvrzována u nalezených uhynulých volně žijících ptáků a také v chovech drůbeže. Je potřeba věnovat zvýšenou pozornost dodržování zásad biologické bezpečnosti a preventivních opatření v chovech drůbeže.


Kontrola kotlů na tuhá paliva povinně do konce prosince

21.12.2016
Lidé, kteří mají jako zdroj tepla kotel na pevná paliva, mají už jen málo času na to, aby si nechali udělat jeho kontrolu. Povinnou revizi těchto kotlů zavedla v září 2012 novela zákona o ochraně ovzduší a do konce letošního roku ji podle ministerstva životního prostředí musí projít celkem zhruba 500 000 topenišť.


Ověřte si, že si domů zvete odborníka – pomůže vám nová databáze revizních techniků spalinových cest

15.11.2016
O problémech takzvaných „falešných kominíků“ se již hovoří řadu let. K tomu, aby lidé „nenaletěli“ někomu, kdo k revizi spalinových cest vůbec nemá oprávnění, by měla přispět nová databáze revizních techniků spalinových cest, kterou na svých stránkách právě spustilo Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR. Na internetové adrese "http://aplikace.hzscr.cz/revizni-technik-spalinovych-cest/":http://aplikace.hzscr.


Novým senátorem za Nový Jičín je Petr Orel

16.10.2016
Ve dvou kolech volili občané obce Slatina senátora za obvod Nový Jičín. V prvním kole překročila volební účast 32 %, v druhém byla necelých 14 %.9. zasedání Zastupitelstva obce Slatina

Vyvěšeno: 30.08.2016
Sňato: 14.09.2016
Vypracoval: starosta obce
Pořadové číslo: 18/2016Očkování psů

Kalendář akcí 01.08.2016
Povinné očkování psů proti vzteklině proběhne ve Slatině u obchodu v úterý dne 2. srpna 2016 v době od 17.00 do 18.00 hodin a na Novém Světě u restaurace rovněž 2.8.2016 v době od 18.10 hodin do 18.40 hodin.

Cena za očkování je 100,-Kč, očkovací průkaz doneste sebou.Slatinský Schrummel přinesl další Pohodu, hudebníci pokřtili své první CD

30.06.2016
Místní sdružení paumělců, kteří již 15. rokem brázdí přilehlým kulturním polem, se začalo scházet jako každá začínající kapela v místních kulturních stáncích, ať už to byla „státní“ hospoda, hospoda u balvanu nebo na „makrelach“ ve sklípku.

Zprvu hrál, kdo chtěl, na co chtěl, nebo na to, co zrovna nehrálo. A hrál i ten, kdo hrát na nic neuměl.


Statistika svozu odpadů v obci

Obec Slatina jako první v regionu Bílovecka iniciovala evidenci svozu nádob směsného komunálního odpadu po jednotlivých nádobách. Na základě těchto požadavků byly všechny nádoby na SKO označeny pomocí čárového kódu a svozové vozy vybaveny potřebnou technologií.

Takto máme k dispozici detailní informace o počtech a naplněnosti všech svezených nádob na území obce.


Elektronická evidence tržeb

20.06.2016
Evidenci tržeb upravuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, který nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů dne 13. dubna 2016. Současně se zákonem o evidenci tržeb nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce doprovodný zákon č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb.

Kompletní informace o EET získáte "na specializovaném webu e-trzby.cz.":http://www.etrzby.cz/


Přelety vrtulníku v nočních hodinách nad Slatinou

17.06.2016
Na základě dotazů občanů k přeletům vrtulníku v nočních hodinách nad Slatinou uvádíme informace poskytnuté Krajským úřadem a vedením Letiště Leoše Janáčka Ostrava.

V současné době na letišti v Mošnově dočasně působí vrtulník střední třídy Mi-8 provozovaný civilním operátorem. Vrtulník plní výcvikový program, jehož součástí jsou předepsané úlohy obsahující pohyb na letišti, v prostoru letiště a také lety z/do prostoru letiště, tzv. navigační lety.


Zápis dětí do mateřské školy

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2016/2017 proběhne v úterý 17. 5. 2016 od 13:00 do 15:30 hodin. K zápisu budou registrovány děti věkově zralé, které dovrší k 1. 9. 2016 tři roky.

Zákonní zástupci předloží u zápisu svůj doklad totožnosti a rodný list dítěte. Vyplní žádost o přijetí dítěte, zápisový lístek a bude jim přiděleno registrační číslo u ředitelky ZŠ Slatina.
Datum: 17.05.2016 - 13:00
Místo: ZŠ a MŠ SlatinaSběr nebezpečného odpadu

Kalendář akcí 12.04.2016
Obec Slatina organizuje sběr nebezpečného odpadu. Proběhne 23. dubna od 8 do 11 hodin ve Slatině a na Novém Světě.Zápis do 1. třídy místní školy

Kalendář akcí 29.01.2016
Základní škola a Mateřská škola Slatina, příspěvková organizace vyhlašuje **zápis do 1. třídy**, který se koná 11. února 2016 od 15:00 do 17:00.

Zákonní zástupci si vezmou občanský průkaz a rodný list dítěte.Dotace na výměnu kotlů - obec Slatina přispívá 5 %

27.01.2016
Moravskoslezský kraj vyhlásil 18. prosince 2015 podmínky dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ na podporu výměny stávajících nevyhovujících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech, jehož cílem je motivovat majitele nevyhovujících zdrojů tepla k výměně za ekologičtější a tím ke snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Moravskoslezském kraji.


V rámci projektu "Pořízení kompostérů pro obec Slatina" nabízíme tyto nádoby pro uložení biologického odpadu do každé domácnosti

14.11.2015
Obec Slatina pořídila kompostéry pro uložení biologicky rozložitelného odpadu. Nákup byl v rámci projektu "Pořízení kompostérů pro obec Slatina" spolufinancován z operačníh programu Životní prostředí Evropské unie.

Obec kompostéry bezplatně na dobu pěti let zapůjčí do každého rodinného domu. Po uplynutí této lhůty přechází kompostér do vlastnictví vypůjčitele.