Informace občanům
Odvoz domovního odpadu v IV. čtvrtletí 2018

17.09.2018
Odvoz domovního odpadu bude vždy každou středu v týdnu.

Opět připomínáme, aby jste si před vystavením popelnicové nádoby před svůj domek zkontrolovali, zda je nalepený čtecí kód na nádobě. Bez kódu nebude popelnicová nádoba vyprázdněna. Rovněž dále připomínáme povinnost třídit odpad, v některých nádobách je opravdu všechno a lhostejnost občanů je někdy až zarážející. Proto jsme se rozhodli, že nepravidelně bude kontrolován obsah vystavených popelnicovýchKovové popelnice končí, nová bude už jen plastová

17.09.2018
Vzhledem k nízké životnosti kovových popelnic a jejich poškozování při vyvážení budou popelnice vyměňovány už jen za plastové. Upozorňujeme občany, že do plastových popelnic je zakázáno vhazovat horký odpad, například popel.Moštování ovoce

01.09.2018
Každý pátek od 16 hodin probíhá v moštárně moštování a drcení ovoce.

Cena moštování je 2,50 za kilogram, drcení 0,50 Kč za kilogram.

Jiný termín je možné dohodnout s F. Stanovským na telefonním čísle 732 417 414.Krajský úřad vyhlásil dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje

09.08.2018
Dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požárů se rozumí doba, kdy se klimatické podmínky vyznačují vysokou teplotou ovzduší, dlouhodobým nedostatkem srážek a s tím související nízkou vlhkostí v půdě a vegetaci.


Senior point Ostrava poskytuje služby zdarma

30.11.2017Prožijte advent v klidu a bezpečí, zacházejte opatrně s otevřeným ohněm

18.11.2017
Přiblížila se první adventní neděle, tedy doba, kdy na adventním věnci zapálíme první adventní svíčku. Než tak učiníme, měli bychom si uvědomit všechna rizika, která jsou s používáním otevřeného ohně doma spojená.


Topida a komíny - jak bychom s nimi měli nakládat

24.09.2017
Každý majitel komína by měl dbát na to, aby nerozšířil smutnou statistiku požárů zapříčiněných špatnou údržbou spotřebičů paliv a komínových těles, a to zabezpečením pravidelných revizí, kontrol a čištění spalinových cest.

Kdy a v jakých lhůtách se tedy revize, kontroly a čištění spalinových cest musí provádět a kdo je může provádět? O tom jasně hovoří nařízení vlády č. 91/2010 Sb.


Českou republikou projede Recyklojízda

27.06.2017
Na podporu třídění a recyklace použitých baterií projede Českou republiku od východu na západ speciální tým Recyklojízda 2017. A jak jinak než na kolech na baterky.

Tříčlenná skupinka si dala za cíl na elektrokolech zdolat přes 700 kilometrů. Vyjíždí 5. září z Aše a končí 14. září v nejvýchodnější obci republiky Bukovec. Na cestě má 23 zastávek v českých a moravských městech.


Zápis dětí do 1. třídy

Kalendář akcí 29.03.2017
Základní škola a Mateřská škola vyhlašuje Zápis do 1. třídy, který proběhne 25. dubna od 14:30 do 17:00. Zákonní zástupci dětí budou potřebovat občanský průkaz a rodný list dítěte.Elektronická aukce cen elektřiny

04.03.2017
Také se Vám zdá při pohledu na vyúčtování elektřiny a plynu, že Vaše ceny jsou příliš vysoké a platíte hodně? Chcete přejít k novému dodavateli, ale nedaří se Vám to?

Vážení spoluobčané,
chcete snížit své nezbytné náklady? Obec pro Vás zajistila příležitost snížit náklady na el. energii a zemní plyn, a to prostřednictvím elektronické aukce pořádané společností eCENTRE, a.s.


Získání nových znalostí a zkušeností přímo v reálném prostředí firem, s tím přichází projekt Vzdělávání praxí

28.02.2017
Smyslem tohoto projektu je pomoci znevýhodněným na pracovním trhu zvýšit jejich úroveň kvalifikace a tím se na trhu práce snadněji uplatnit.

Konkrétně je projekt určený lidem starším 15 let s nízkou úrovní kvalifikace, uchazečům o zaměstnání, rodičům na/po rodičovské dovolené nebo například lidem nad 50 let. Zájemci o vzdělávání praxí si následně vybírají z nabízených pozic jednotlivých firem, kde pak také samotnou praxi pod vedením zkušeného mentora absolvují.


Pálení klestí a spalování travního a dřevního odpadu

28.02.2017
O jaru se říká, že je nejhezčí období v roce. Hasičům ale v tuto dobu často přidělává starosti prudké tání sněhu spojené s deštivým počasím, které způsobuje na mnohých místech záplavy. Když se zvládne voda, nastává období, kdy většina z nás vyráží buď za jarním úklidem na zahrádky a nebo na vycházky do přírody … a tady mohou nejen pro hasiče nastat perné chvíle.


Poplatek za odpady

21.02.2017
Upozorňujeme všechny občany, že splatnost poplatku za odpady je do konce června roku 2017 a činí 500,- Kč/občan a 250,-Kč/dítě do 6 let věku. Možno poplatek uhradit na účet č. 86-6271240257/0100, v.s. čp. rodinného domku.Kontrola kotlů, aneb jak nenaletět podvodníkům

10.02.2017
Vzhledem k nové povinnosti plynoucí ze zákona o ochraně ovzduší, týkající se majitelů většiny kotlů na tuhá paliva, apelujeme především na osoby seniorského věku, aby vždy důkladně zvážili, koho vpustí do svého obydlí.

Tento zákon přinesl povinnost majitelům některých kotlů provést do konce roku 2016 takzvanou revizi (kontrolu technického stavu a provozu).


Moravské Kravařsko regionální produkt už po deváté

10.02.2017
Cílem regionální značky „Moravské Kravařsko regionální produkt®“ je zviditelnit tento region včetně CHKO Poodří a podpořit místní producenty, jako jsou zemědělci, živnostníci, malé a střední firmy, kteří v tomto přírodně hodnotném, zdravém území hospodaří šetrně, tradičně a v souladu se zájmy ochrany přírody.

Žádosti o udělení značky lze předkládat od 6. února do 17. března 2017 v sídle regionálního koordinátora: MAS Regionu Poodří, z.s.