Obecně závazná vyhláška – systém shromažďování odpadů v obci Slatina

Zastupitelstvo obce Slatina se na svém zasedání dne 11.3.2020 usneslo vydat na základě $ 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s $ 10 písm. d) a $ 84 odst.