Obecní zpravodaj
Vážení spoluobčané,

úvodník zpravodaje nelze začít jinak, než úspěchem v soutěži Vesnice roku 2014.

Získali jsme v rámci Moravskoslezského kraje ocenění za společenský život v obci, a to modrou stuhu. Děkuji všem, kteří se podílejí na kulturním, společenském a zájmovém životě a tím přispívají k lepšímu životu, zábavě a trávení volného času.

Podzimní dny přicházejí a s nimi i zamýšlení nad uplynulým rokem.


Ze života školy v druhém čtvrtletí roku 2014

Nastal měsíc červen. Poslední měsíc školy. Děti už netrpělivě očekávají konec školního roku a těší se na dva měsíce bezstarostného prázdninového života. Naopak rodičům přibydou starosti, jak své děti během prázdnin zabavit a zaměstnat.

Kdo má babičky má vyhráno. Hůře jsou na tom rodiče, kteří nemají toto zázemí a dovolená je krátká. Těm se nabízí různé letní tábory pro děti.


Červen 2014

17.06.2014
Kompletní číslo červnového obecního zpravodaje v elektronické podobě.


Vážení spoluobčané,

17.06.2014
tak nám to pěkné ubíhá, opět je tady skoro léto, doba dovolených, prázdnin, klidu, odpočinku a hlavně sluníčka.

Vrátím se ale k uplynulé době, kdy proběhlo několik akcí a to nejen společenských. Je opravena zídka kolem zámecké zahrady a rovněž na hřbitově. Připravuje se obnova povrchu v lokalitě „Za Humny“, bohužel jsme neobdrželi požadované dotace na obnovu školního hřiště, tak snad později.


Březen 2014

18.03.2014
Kompletní číslo březnového obecního zpravodaje v elektronické podobě.


Ze života školy v prvním čtvrtletí roku 2014

Pohled z okna nám jasně říká, že jaro je tady. Zimních radovánek si děti příliš neužily, ale i tak se na ty jarní všichni těší. Hlavně proto, že školní rok se přehoupl přes polovinu a prázdniny jsou zase trochu blíž.

Děti mají za sebou pololetní hodnocení a začátkem února proběhl zápis předškoláků do 1. ročníku. Byly zapsány celkem 4 děti, 2 chlapci a 2 dívky. V únoru jsme uspořádali maškarní ples pro děti.


Vážení spoluobčané,

14.03.2014
poslední úvodník jsem začínal slovy, že jsme se „vrhli“ z podzimu přímo do zimy. No tak to nám ta zima dlouho nevydržela. I když už jsem také pamětník, takovýto „způsob“ zimy je opravdu poněkud podivný a nepamatuji ho, právě naopak. Ale příroda je příroda a my ji nemůžeme moc ovlivnit.


Prosinec 2013

05.12.2013
Kompletní číslo zpravodaje z měsíce prosince ke stažení v elektronické podobě.


Vážení spoluobčané,

z krátkého podzimu jsme se „vrhli“ přímo do zimy. Pro milovníky tepla a sluníčka neoblíbená část roku, ale zimní období je doba adventu, Vánoc-nejkrásnějších svátků v roce. Ale čeká nás i plesová sezona a další společné akce.

Novinkou v letošním roce bude akce zastupitelstva obce -„Adventní setkání u kulturáku“- s programem se můžete seznámit dále ve Zpravodaji.


Ze života školy od září do prosince 2013

Nový školní rok se rozběhl obvyklým způsobem. Prvňáčci čtou první slabiky a slova , nepotrvá dlouho a přečtou si svou první pohádku sami. Starší žáci se prokousávají náročnějším učivem. Kromě jazyka mateřského se učí také anglicky a k výuce využívají počítačovou techniku.

V říjnu jsme společně s MŠ uspořádali Drakiádu s pečením brambor. Letos na poli za školou foukal vítr a draci létali vysoko. Dětí s rodiči přišlo hodně a byly odměněny sladkou odměnou a diplomem.


Ze života školy (září 2013)

Nejkrásnější dva měsíce v roce jsou za námi, děti opět usedly do školních lavic a vše už běží v pracovním tempu. V prvním ročníku jsme letos přivítali 10 dětí. Celkem základní školu navštěvuje 32 žáků. Rovněž mateřská škola je pro letošní školní rok zcela naplněna. Bylo přijato 14 tříletých dětí a do školky tak chodí celkem 25 dětí, z toho 18 chlapců.


Září 2013

16.09.2013
Kompletní číslo zpravodaje z měsíce září ke stažení v elektronické podobě.


Vážení spoluobčané,

16.09.2013
tak nám ty prázdninové a dovolenkové dny rychle utekly, nutno ovšem říci, že se povedly a sluníčka bylo někdy až moc.

Přes léto byly dokončeny obě velké akce v obci, a to oprava fasády objektu zámku – II. etapa a oprava požární nádrže. Dá se říci, dle vašich ohlasů, že se opravy povedly a líbí se a splňují také svůj účel, což je myslím to hlavní.


Ze života školy (červen 2013)

Tak je to zase tady… konec dalšího školního roku… tak toužebně očekávaný převážnou většinou žactva a nebojme se to říci… také většinou všech pedagogických i nepedagogických zaměstnanců školy, kteří budou čerpat řádnou a zaslouženou dovolenou.

Přes neustálé, leč oprávněné připomínání naší paní řídící, že škola má především vzdělávat a vychovávat, musím podotknout, že jsme v jarním období prošli mnoha akcemi. A jsem přesvědčená, že pro děti byly nemalým přínosem.


Vážení spoluobčané,

18.06.2013
prázdninové období se blíží a po „zmrzlém“ a propršeném květnu se všichni těšíme na teplo a sluníčko. Sice bylo zima, ale pořadatelé a organizátoři mnoha akcí v době od dubna až po červen se zahřáli a zapotili myslím do sytosti. Množství akcí, které se za tuto dobu udály, mohlo uspokojit každého.