Územní plán obce Slatina


Informace občanům - 27.08.2014

Územní plán je určitý druh územně plánovací dokumentace, která si klade za cíl racionalizaci prostorového a funkčního uspořádání území v krajině a jejího využití. Územní plán si klade za cíl nalézt takové předpoklady, které by umožnily další výstavbu a trvale udržitelný rozvoj spočívající v nalezení vyváženého stavu mezi zájmy životního prostředí, hospodářství a pro společenství lidí obývající dané území.

Územní plán by se měl snažit naplnit potřeby současné generace tak, aby umožnil existenci a přežití i generací příštích.Přílohy

i.2.a-slatina-vykres_zakladniho_cleneni_uzemi.pdf(PDF, 429.7 kB)
i.2.b-slatina-urbanisticka_koncepce.pdf(PDF, 833.3 kB)
i.2.c-slatina-dopravni_infrastruktura.pdf(PDF, 862.9 kB)
i.2.d-slatina-vodni_hospodarstvi.pdf(PDF, 474.8 kB)
i.2.e-slatina-energetika_a_spoje.pdf(PDF, 474.3 kB)
i.2.f-slatina-vykres_verejne_prospesnych_staveb.pdf(PDF, 302.3 kB)
ii.2.a-slatina-koordinacni_vykres.pdf(PDF, 1.5 MB)
ii.2.b-slatina-vykres_sirsich_vztahu.pdf(PDF, 10 MB)
ii.2.c-slatina-vykres_zaboru_pudniho_fondu.pdf(PDF, 280.8 kB)
oop_slatina1-2014.pdf(PDF, 1.3 MB)
slatina_-_udrzitelny_rozvoj.pdf(PDF, 160.7 kB)
slatina_-_vyhodnoceni_vlivu_navrhu_up_na_zivotni_prostredi.pdf(PDF, 275.4 kB)