Životní situace


Životní situace jsou strukturované popisy řešení úkonů ve vztahu ke státní správě. Jednotlivé popisy mají přesně danou strukturu, kterou při zveřejnění zadává a za správnost návodu odpovídá vždy uvedená instituce.

Popisy jsou navíc centrálně spravovány redakcí, která každou žádost o zveřejnění nové životní situace zkontroluje a po kontrole ve spolupráci se žadatelem schválí a zveřejní.

Každý orgán veřejné moci může navíc na portále zveřejnit elektronický formulář, prostřednictvím kterého mohou občané, podnikatelé nebo firmy provést podání vůči konkrétnímu orgánu přes datovou schránku.

Takto připravené elektronické formuláře a agendy budou přibývat v závislosti na tom, jak budou jednotlivé instituce a úřady na příjem elektronických podání připravené.

Kromě popisu samotné životní situace je u každého záznamu uveden odkaz na stránku úřadu nebo instituce v rámci portálu veřejné správy, kde lze nalézt všechny ostatní životní situace, které daný úřad publikoval a také seznam všech dalších publikovaných informací včetně elektronických formulářů, které daná instituce připravila pro elektronické podání.