Odvoz domovního odpadu v IV. čtvrtletí 2018


Informace občanům - 17.09.2018

Odvoz domovního odpadu bude vždy každou středu v týdnu.

Opět připomínáme, aby jste si před vystavením popelnicové nádoby před svůj domek zkontrolovali, zda je nalepený čtecí kód na nádobě. Bez kódu nebude popelnicová nádoba vyprázdněna. Rovněž dále připomínáme povinnost třídit odpad, v některých nádobách je opravdu všechno a lhostejnost občanů je někdy až zarážející. Proto jsme se rozhodli, že nepravidelně bude kontrolován obsah vystavených popelnicových