Studie optimalizace obecního systému nakládání s komunálními odpady v obci Slatina

Obec Slatina zpracovala studii „Optimalizace obecního systému nakládání s komunálními odpady v obci Slatina“ za finanční a metodické podpory Moravskoslezského kraje a společnosti EKO-KOM, a.s. Tato studie bude výchozím podkladem pro změnu v nakládání s odpady v roce 2024 – viz. příloha.
a) fyzická analýza
b) optimalizace nakládání s odpady

Přílohy