Upozornění na platbu za komunální odpad

Dospělí 600,-Kč, děti do 6 let věku 300,- Kč, za psa 200,-Kč. Platbu možno provést na obecním úřadě nebo na účet 86-6271240257/0100. VS je číslo domu. Poplatek je splatný do 30.6.2023.