Vážení spoluobčané,

Jaro klepe na dveře a opět nás čeká nejen jarní úklid, ale i jiné „ jarní radovánky“.  I s vaší pomoci obec opět, jako každý rok, určitě uklidíme.

V uplynulém období proběhly tradičně zdařilé akce. Mikuláš, Adventní setkání u kulturáku, Vánoční koncert,…. Nový rok jsme začali – novoročním ohňostrojem. Celkem se sešlo na fotbalovém hřišti kolem 150 občanů, a i když to nebylo nějaké velkolepé ohňové show, bylo to zajisté pěkné zahájení nového roku 2023 i s malým občerstvením. Následovaly plesy… pořadatelé asi zklamala menší účast. Snad nikdo nebude kritizovat, že se v obci nic neděje. Na dalších stránkách zpravodaje se můžete dočíst, že tomu tak není. 

V únoru proběhla fyzická analýza směsného komunálního odpadu – černé popelnice. Co na to říci?!?! Rozpaky! 56% odpadu, který skončil v popelnici se dá vytřídit a dále materiálově využít. Například vyhozené potraviny – chleba, maso, taška žampionů, prošlé i neprošlé potraviny, ale našel se i potkan, králík, slepice. Velké množství textilu, kovů, plastů.…atd. A to máme zimní období, v létě jsou ještě popelnice narvány odpadem ze zahrad. Pokud bychom důsledně třídili, máme o 50 % odpadů méně a tím ušetříme peníze za jejich platbu. Ale dle skladby vyhozeného odpadů se máme ještě dobře. Zamysleme se !!!

    A co nás dál čeká mimo osvěty v odpadech?

Začala se zpracovávat projektová dokumentace cesty „Ulice“. Je to první větší úspěch. Bude nutná spolupráce i s občany a věřím, že se bude dařit. Rovněž, i přes nesouhlas některých občanů, připravujeme obnovu místa kolem čekárny a samotnou autobusovou čekárnu. Opět opravíme část polních cest. Pořád platí obnova tzv. Mrtvé cesty“. Čekáme na vyjádření městského úřadu a poté budeme jednat s pozemkovým úřadem. Střecha na „stodole“ na Novém Světě čeká opravu, projektově připravujeme rekonstrukci WC v restauraci v kulturním domě.  V jednání je stále možnost odkupu budovy pošty a její využití pro obec. 

Chtěl bych poděkovat dětem a paním učitelkám mateřské školky za milou návštěvu na obecním úřadě, včetně zazpívání písničky o Slatině, která je uvedena na jiné stránce zpravodaje. Zároveň mi dovolte popřát a poděkovat všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům naší školy u příležitosti Dne učitelů. 

Vážení občané, dovoluji si Vás pozvat na 2. zasedání Zastupitelstva obce Slatina, které se uskuteční v pondělí dne 13. března 2023 v sále KD ve Slatině. 

Krásné jarní dny všem…

Luděk Míček, starosta obce