Volby – oznámení o době a místě konání volby prezidenta v obci

Vyvěšeno Sňato Vypracoval poř. číslo
29.12.2022 28.01.2022 starosta obce 71/2022

Přílohy