Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pomůže optimalizovat nakládání s odpadem

Obec Slatina obdržela účelovou dotaci z rozpočtu MSK z dotačního programu „Podpora odpadového hospodářství pro rok 2022“  na projket „Pořízení studie optimalizace obecního systému nakládání s komunálním odpadem v obci Slatina“. 

Celkové náklady činí 80.000,-Kč, dotace ve výši 70 %, tj. 56.000,-Kč.

Dále jsme obdrželi na pořízení této studie finanční příspěvek ve výši 9.900,-Kč od společnosti EKO-KOM, a.s.

Výsledek provedené studie bude zveřejněn na www.obecslatina.cz a k nahlédnutí na Obecním úřadě ve Slatině.