Po dvouleté přestávce jsme u kulturního domu veřejně pokáceli májku

V sobotu 28. května 2022 odpoledne se po dvouleté pandemické přestávce opět sešla široká veřejnost na tradičním kácení máje.

Na prostranství ke kulturního domu napochodoval průvod vedený Dechovou hudbou Slatina, který vystartoval úderem patnácté hodiny z fotbalového hřiště.

Nechyběl ani tradiční kanón s novou, premiérovou obsluhou. Součástí programu byly i atrakce pro děti – kolotoč a skákací hrad.

Májka byla pokácena pěkně postaru, ručně, pilou břichatkou z historických zásob místního hasičského sboru. Velké zuby pily při každém záběru dobrovolníků z řad občanů obíraly centimetry z kmene májky.

Když to bylo tak akorát, opřely se do stromu silné paže vybrané z řad občanů a májka padla na zem.

Při následné dražbě získala místní škola několik tisíc korun na organizaci akcí pro děti.