Dotaz dle zákona č. 106/1999

Vyvěšeno Sňato Vypracoval poř. číslo
26.05.2022 starosta obce 24/2022

Přílohy