Dotaz dle zákona č. 106/1999

Vyvěšeno Sňato Vypracoval poř. číslo
16.05.2022 starosta obce 21/2022

Přílohy