Dotaz dle zákona č. 106/1999

Vyvěšeno Sňato Vypracoval poř. číslo
09.05.2022   starosta obce 22/2022

Přílohy