Ze života hasičů

Ani v letošním roce jsme nemohli společně zhodnotit naši společnou činnost na valné hromadě, ale ani se radovat na hasičském plese. Takže krátké připomenutí roku 2021. Samozřejmě pokračovala dle covidových možností příprava mladých hasičů, družstva žen a také mužů. Pravidelné návštěvy tělocvičny v zimních měsících, či hřiště a hasičské zbrojnice v teplých dnech.

Zásahová jednotka se zúčastnila několika taktických cvičení, ale i odborné přípravy. Rovněž „ostrých“ zásahu nebylo málo. Asi k těm málo obvyklým zásahům patřil únik kyseliny chlorovodíkové v Bludovicích a také velký a náročný zásah při likvidaci následků tornáda v červnu na Jižní Moravě. Za tuto pomoc jsme obdrželi poděkování hejtmana Jihomoravského kraje.

Vážení členové našeho sboru. Protože se nekonala výroční valná hromada, prosím o úhradu členského příspěvku ve výši 200,-Kč a to buď p. Rekové, nebo p. Míčkovi.
Věříme, že se již brzy setkáme na společné akci, kde bude možné všem Vám poděkovat za dosavadní práci v tomto složitém období.

Výbor SDH Slatina