Tříkrálová sbírka 2022

Charita České republiky je nejstarší dobročinná organizace s celostátní strukturou v naší zemi. Pomáhá celkem na 320 místech. Působení Charity ČR je naší významnou kulturní hodnotou. Charitativní činnost vyjadřuje ochotu nezaujatě a nezištně pomáhat těm, kteří to nejvíce potřebují.

Také u nás ve Slatině se letos v neděli 9. Ledna 2022 naplno projevila dobročinnost a láska k bližnímu. 14 dospělých a 20 dětí se postaralo o to, aby se zapečetěné kasičky Charity ČR naplnily peněžními dary z celé Slatiny a Nového Světa.

Ze srdce děkuji všem občanům, kteří koledníkům otevřeli dveře svých domů a přispěli svým darem.

Letos se ve Slatině a na Novém Světě vybralo rekordních 27 151 korun!

Podobně jako v minulých letech se tato částka rozděluje. 65 procent vybraných peněz zůstává v naší oblasti, to je Charita Studénka, pod kterou patří i naše obec.

Tyto peníze budou použity na výstavbu nového domu pro seniory, na služby denního stacionáře, pro odlehčovací službu, pro terénní sociální pracovníky a na doplnění sklad půjčovny zdravotních a kompenzačních pomůcek. 35 procent vybraných peněz zůstává Charitě ČR jako rezerva pro poskytnutí okamžité pomoci v oblastech zasažených živelnými pohromami v České republice.

Na závěr vyjadřuji obdiv a poděkování všem koledníkům. Díky jejich laskavé obětavosti snad krásná tradice neztratí kontinuitu. Odměnou za koledování jim je, že svůj rok 2022 započali dobrým skutkem. A to není málo! A protože nad každé dveře ruka koledníků nedosáhla, přeji všem, ať Kristus žehná jejich domovům po celý rok 2022.

Magdalena Cibulková