Tříkrálová sbírka 2022

Charita České republiky je nejstarší dobročinná organizace s celostátní strukturou v naší zemi. Pomáhá celkem na 320 místech. Působení Charity ČR je naší významnou kulturní hodnotou. Charitativní činnost vyjadřuje ochotu nezaujatě a nezištně pomáhat těm, kteří to nejvíce potřebují.

Také u nás ve Slatině se letos v neděli 9. Ledna 2022 naplno projevila dobročinnost a láska k bližnímu. 14 dospělých a 20 dětí se postaralo o to, aby se zapečetěné kasičky Charity ČR naplnily peněžními dary z celé Slatiny a Nového Světa.

Ze srdce děkuji všem občanům, kteří koledníkům otevřeli dveře svých domů a přispěli svým darem.

Letos se ve Slatině a na Novém Světě vybralo rekordních 27 151 korun!

Podobně jako v minulých letech se tato částka rozděluje. 65 procent vybraných peněz zůstává v naší oblasti, to je Charita Studénka, pod kterou patří i naše obec.

Tyto peníze budou použity na výstavbu nového domu pro seniory, na služby denního stacionáře, pro odlehčovací službu, pro terénní sociální pracovníky a na doplnění sklad půjčovny zdravotních a kompenzačních pomůcek. 35 procent vybraných peněz zůstává Charitě ČR jako rezerva pro poskytnutí okamžité pomoci v oblastech zasažených živelnými pohromami v České republice.

Na závěr vyjadřuji obdiv a poděkování všem koledníkům. Díky jejich laskavé obětavosti snad krásná tradice neztratí kontinuitu. Odměnou za koledování jim je, že svůj rok 2022 započali dobrým skutkem. A to není málo! A protože nad každé dveře ruka koledníků nedosáhla, přeji všem, ať Kristus žehná jejich domovům po celý rok 2022.

Magdalena Cibulková

Sdílet článek...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print