Vážení spoluobčané

je tady nový rok 2022, máme za sebou i magické únorové datum (22.2.2022) a pomalu se blíží jaro. Všichni jsme se těšili na jarní dny, věřili a doufali, že již nic horšího než covid nás nemůže potkat. Bohužel – agrese Ruska na Ukrajinu nám ukázala, jak je svět zranitelný a jak se blízko můžeme setkat s válkou. Opět, tak jako vždy v těžkých chvílích, se národ semknul a vlna solidarity se projevila v plném rozsahu.

I my v současné době připravujeme cílovou pomoc pro konkrétní postiženou oblast na Ukrajině a to finančním darem, případně i materiální pomocí, dle jejich požadavků. Poděkování již teď patří všem dobrovolníkům za jejich pomoc a dary, obětavost i ochotu. Všichni věříme, že snad toto běsnění co nejdříve pomine a budeme moci pomáhat v obnově zničené Ukrajině.

Vážení občané, na sklonku roku proběhl opět úspěšný Vánoční koncert DH Slatina. Tradičně naši zastupitelé roznášeli do každého domu a rodiny nový kalendář s dalšími malými dárky, které nám připomněly 650 let od založení naší obce. Dle ohlasů kalendář potěšil a vlastně také mnohé seznámil s historií naší obce. Z hrníčku se snad dobře pije káva a ODPADOVÝ RÁDCE po přečtení více přiblíží jak a hlavně nutnost třídit odpad. Prosím, nahlédněte do této brožury, která byla vydána výhradně pro naši obec. Pokud ji někdo četl, nemůže dávat do odpadu u hřbitova staré židle, lino a novodur do plastů nebo vyhodit velkou papírovou krabici do papíru a divit se, že je popelnice plná.

V současné době se dokončuje úprava interiéru v kulturním domě. Nové obložení, vymalování, nátěr dveří, nové záclony, některé osvětlení a další. Snad se bude nově připravený interiér líbit. V dalších akcích opravujeme výpustek v Ulici, pracuje se na přípravě žádosti o dotace na úpravy prostranství v obci. Finančně jsme přispěli oběma našim restauracím pro lepší „rozjezd“ snad už po době covidové. Dále jsme ve zpravodaji připravili přehled plánovaných akcí. Je jich opět mnoho. Doufám, že se náš společný život vrátí do starých kolejí a my je budeme moci uskutečnit.

Po více jak dvaceti létech ukončila svoji „misi“ na obecním úřadě p. Mirka Holubová. Chci ji poděkovat za dlouhá léta poctivé práce pro naši obec a popřát v její další životní etapě zdraví a pohodu. Nově nastoupila na její pracovní pozici ing. Lucie Richtárová z Tísku, která byla vybrána na základě výběrového řízení (přihlásily se celkem 3 zájemkyně – ze Staré Vsi a z Hrabství). Věřím, že se velice brzy seznámí nejen s chodem obce, ale hlavně s vámi všemi a vzájemná spolupráce bude na přátelské úrovni.

Na jednání zastupitelstva plánujeme projednávání vyhlášení dotačního programu pro poskytování dotací na realizaci stavby čistírny odpadních vod v naší obci. Dotaci bude poskytovat obce a to pro fyzické osoby, které v současné době odvádějí odpadní vody buď do septiku nebo do žumpy. Maximální výše dotace by měl být 70% z celkových výdajů, maximálně však 30 000 korun. Tato dotace se nebude vztahovat na nově vystavěné domky. Celý dotační program bude zveřejněn po schválení v zastupitelstvu obci.

Vážení občané, chci Vás všechny pozvat na 14. zasedání Zastupitelstva obce Slatina, které se uskuteční ve středu dne 16. března 2022 v sále Kulturního domu ve Slatině. Také mě dovolte popřát všem ženám k jejich nedávnému svátku a rovněž našemu učitelskému sboru k jejich nadcházejícímu Dni učitelů.

Na společná setkání se těší
Luděk MÍČEK – starosta obce