Odpověď na dotaz dle zákona č. 106/1999

Vyvěšeno Sňato Vypracoval poř. číslo
07.01.2022 starosta obce 05/2022

Přílohy