Ze života školy ve 4. čtvrtletí roku 2022

Září bývá měsícem adaptace dětí na nový kolektiv v mateřské škole. Přišly nové, malé děti, které byly zvyklé na bezpečí domova. Děti se musely aklimatizovat na nové prostředí, paní učitelky, hledaly si kamarády, začaly se učit novým věcem. Všechny děti byly moc šikovné, slziček jsme si užili malinko. Během tří měsíců se z miminek stali malí předškoláčci.

Celý kolektiv 25 dětí se aktivně zapojoval do získávání vědomostí, dovedností, učil se vzájemné ohleduplnosti, toleranci a přátelství. Děti se dověděly mnoho zajímavých věcí, tematicky zaměřených na aktuální situaci, počasí, svátky či zájem dětí. V době konání voleb děti navštívily volební místnost na zámku. Pan starosta dětem trpělivě vysvětlil, kde se volí, jak se volí, proč se volí a kdo se volí. Děkujeme za pěknou exkurzi. Výuka byla během pěkného počasí situována do venkovního prostředí, kde se děti aktivně učily pomocí hry a pohybu. Prošli jsme vesnicí i po poli, putovali jsme do lesa, hráli si na naší školní zahradě.

Podzim byl v plné kráse. Jak jsme si ho užili? Děti byly vedeny k tomu, aby si uvědomily, že příroda se mění a vyvíjí. Naučily se pojmenovat charakteristické znaky podzimu, podzimního počasí, učily se poznávat a pojmenovat podzimní plody. V pestrobarevné přírodě si děti zopakovaly základní i doplňkové barvy, které díky své fantazii vyjádřily při výtvarných činnostech. Konec měsíce patřil času kouzel a světýlek.

Během barevného měsíce listopadu jsme s dětmi prozkoumali okolí Slatiny, byli jsme pozorovat zvířata v lese, hledali jsme krmítka, krmelce, myslivecké posedy. Sbírali jsme přírodniny, se kterými jsme pak v MŠ tvořili.

Ani jsme se nenadáli a přesunuli jsme se do adventního času – času pohádek. Připomeneme si vánoční tradice, přineseme si „barborku”, vyzdobíme si třídu a navodíme si vánoční atmosféru. Zaskotačíme si při „čertím zlobení”, navštívíme muzeum v Příboře s programem „Vánoce starých časů”. Předvánoční čas zakončíme promítáním vánoční pohádky v místním kině a uděláme si dopolední „štědrý den” u stromečku. Nezapomeneme ani na zvířátka v lese, kde jim půjdeme ozdobit stromeček.

V novém roce doufáme, že si užijeme na sněhu plno zimních radovánek a legrace.

Děkujeme všem rodičům, prarodičům a přátelům školy za pomoc, podporu a toleranci při vytváření klidného a harmonického prostředí pro naše nejmenší.

Přejeme všem krásné a pokojné Vánoce, v novém roce plno zdraví, elánu a optimismu

Děti a kolektiv zaměstnanců MŠ