Vážení občané,

současná epidemiologická situace nám příliš nepřeje. Tento nepříznivý stav trvá již dlouho, a hlavně velmi omezuje náš celkový život. Snad předpovědi na léto budou pravdivé a život se vrátí opět do starých kolejí.

Na sklonku roku obdrží každá domácnost malý dárek v podobě nejen nového kalendáře, ale i drobné předměty jako upomínku na 650 let od první písemné zprávy o naší obci. Bohužel, všechny upomínkové předměty máme v omezeném množství, takže nevyžadujte více kusů.

Po dvou letech proběhlo naše tradiční setkání s jubilanty. Všech dvacet účastníků pozdravily děti z naší školy pásmem písniček a básniček. Po malém občerstvení následovala bohatá diskuse. Naší jubilanti se zajímali o dění v naší obci a svými vzpomínkami obohatili celé setkání.

Vše se zdražuje, ceny rostou a bohužel i my po dlouhé době musíme přistoupit ke zvýšení poplatku za komunální odpad. Již dlouhodobě za tuto službu obec doplácí asi 200 000 korun a po novém roce, i díky novému zákonu, se naše platba svozové firmě zvýší. Bohužel, máme ještě velké rezervy ve třídění odpadů, kdy takřka 60 % obsahu popelnice tam vůbec nepatří. Snad i malinký návod přiložený v dárku, jak jsem výše uváděl, některé přiměje, zamyslet se a začít opravdu třídit. Opět nesmím opomenout naše řidiče osobních vozidel, kteří bohužel parkují svá vozidla na místních komunikacích. Vůbec si neuvědomují, že komplikují hlavně teď v zimních měsících údržbu a celkový provoz na těchto silnicích.

I když nám nebylo umožněná tradiční oslava Mikuláše s nadílkou, tak jsme se rozhodli za účasti většiny členů zastupitelstva, projít naši obec a Nový Svět tradičně v maskách. Myslíme si, že se akce všem líbila a trochu připomněla všem občanům, hlavně dětem tuto tradici.

Již plánujeme akce na příští rok. Bude to hlavně úprava rybníku pod Ohradou, který „zažil“ nedávno menší havárii, dále spojovací chodníček na Karlovice a rozhlednu, tzv. obnovení „Mrtvé cesty“. Již se započalo s úpravou interiéru v kulturním domě, stále se diskutuje o odkupu budovy pošty. Opravují se kapličky v obci, jejich dokončení se plánuje na jaře příštího roku. I v naší škole budeme letos investovat do zpříjemnění pobytu dětí. V plánu je oprava herny mateřské školy a zakoupení konvektomatu na kvalitnější přípravu jídel. 

Chceme, aby naše obec byla krásnější, a proto budeme žádat o dotaci na úpravu prostranství v obci. Týká se to zejména zastávky autobusu v centru obce, včetně jejího přeložení, úpravy u Lípy svobody a před farou. Všechny úpravy budou záležet na získaných dotacích. Dále je v plánu pokračovat v úpravě lesní cesty směrem k myslivecké chatě, opravy části cesty „K hůře“. Samozřejmě další menší akce, které vyplynou ze života v obci.

Vážení občané, ve středu dne 15.12.2021 se uskuteční již 13. zasedání našeho zastupitelstva. Bohužel, ani tentokrát to nebude s malým občerstvením a posezením, tak jak jsme byli zvyklí z minulosti. Snad březnové zasedání nám toto konečně umožní.

Se závěrem roku mi dovolte jménem svým, zastupitelů obce a pracovníků úřadu Vám všem poděkovat za práci, kterou jste pro obec udělali a děláte. Popřát všem osobní spokojenost, klid a hlavně…zdravé vánoční svátky a krásný nový rok.

Luděk Míček
starosta obce