Vážení občané,

léto a prázdniny utekly jako voda a už tady máme podzim, čas na sklízení úrody a přípravy na zimu. I dětem, snad už v „normálním“ režimu, začal nový školní rok. Přes 40 let nebyl v naší obci 5. ročník základní školy. Můžeme říci, že se podařilo po všech stránkách zajistit jeho znovuotevření, a tak máme ucelený první stupeň základní školy. Bohužel, kapacita školky je naplněna, ale z hygienických a stavebních důvodu nelze ji rozšířit.

Ve škole ještě chvíli zůstaneme. I díky dotacím se podařilo kompletně vyměnit střechu celé budovy, protože původní folie z roku 1996 již praskala a ještě ji výrazně poškodilo červnové krupobití. Rovněž jsou vyměněny po velice dlouhé době plynové kotle, takže se zde nabízí úspora nákladů na vytápění a snad i jednodušší obsluha. Také jsme na školní zahradě postavili nový plot.

Již 70 občanů využilo nový systém předávání informací a to formou e-mailů a nově i SMS zprávami. Je možné se stále zaregistrovat přímo na webových stránkách obce nebo také  přímou registrací na obecním úřadě.

I v letošním létě byla pro koupání plně využita naše hasičská nádrž. Je dobře, že se mají hlavně děti kde „vyřádit“ a třeba zkusit i svá první plavecké tempa.  Také dětské hřiště i víceúčelové hřiště u kulturního domu plně sloužila svému účelu.  

Nemohu nevzpomenout naši pomoc po tornádu na Jižní Moravě. Katastrofa, neštěstí, zkouška mezilidských vztahů… už jen vidět tu hrůzu bylo zdrcující, ne tak ji zažít. I naše obec poskytla finanční dar obcím Moravská Nová Ves, Mikulčice, Hrušky, Lužice, Tvrdonice a Týnec, každé 20.000,-Kč.  Hasiči zase přiložili ruku k dílu při úklidu. Važme si toho, co máme a kde žijeme.

S tím souvisí i tak okrajově parkování vozidel na našich komunikacích a rovněž zlozvyk sekání a řezání o nedělích. To druhé se dá snad omezit, je to jen v lidech. Ale někomu to dělá dobře, že může ukázat, kolik má přes týden práce a že musí sekat jen v neděli, ideálně ještě podvečer. A parkování vozidel?! Nabízí se řešení. „Zjednosměrnit“ některé komunikace a tím umožnit parkování před domky, ale samozřejmě vše zpoplatnit (2 až 3 tisíce/ rok). Potom třeba opravdu ubude parkujících aut a nebude dnešní kličkovaná mezi nimi. Musím ale poděkovat všem, kteří se starají o trávníky před domky a také těm, kteří pečují o květinovou výzdobu při vstupu do obce.

V obci byly realizovány drobnější akce. Vyměnila se část nového chodníku na našem hřbitově, zakoupili jsme nový stroj na odstraňování plevele u chodníků a tím určitě přispějeme ke zlepšení vzhledu obce. Pravidelně byly sekány trávníky, které jsou v majetku obce a mulčovány mimo ni. Budou se opravovat kapličky. Střecha kapličky u zámku už je v rekonstrukci.

Dne 1.9.2021 jsme nově v kulturním domě přivítali s ostatními žáky naše prvňáčky s jejich rodiči. Každý prvňák obdržel od obce finanční dar ve výši 1.000 Kč, na částečné pokrytí prvotních nákladů do školy. Rovněž jsme pozdravili nové „páťáky“, kteří posílili naši školu. 

Dne 11. září jsme uskutečnili setkání občanů k výročí 650 let od první písemné zprávy o naší obci. Přálo nám počasí, a tak po dlouhé době jsme se mohli společně setkat a pobavit.

Rád bych Vás všechny pozval na podzimní a zimní kulturní a společenské akce, ale kdo ví, jak a co bude, ale každopádně, pokud se podaří něco zorganizovat, podpořte pořadatelé a přijděte. 

Dne 21. září 2021 se uskuteční již 12. zasedání našeho zastupitelstva, na které jste všichni srdečně zváni.  Těšíme se na společné setkání.

                                                                                        Luděk MÍČEK – starosta obce