Rozpis využití tělocvičny ve Slatině

Pondělí 18:00 – 19:00

ženy seniorky

(Zezulová)

19:00 – 20:30

jóga

(Tanečková)

Úterý

09:50 – 10:35

škola

16:30 – 19:00

hasiči ženy

19:00 – 20:00

cvičení

(Martinásek)

Středa

13:10 – 13:55

škola

16:30 – 18:00

hasiči děti

18:00 – 19:00

ženy

(Martinásková)

19:00

stolní tenis

Čtvrtek

11:40 – 12:25

škola

Pátek

10:45 – 11:30

škola

17:00 – 19:00

hasiči muži

19:00

stolní tenis

dle rozpisu

Sobota
Neděle 19:00

stolní tenis