Rozpis využití tělocvičny ve Slatině

Pondělí 10:50 – 11:35

škola

18:00 – 19:00ženy seniorky

(Zezulová)

19:00 – 20:30jóga

(Tanečková)

Úterý

16:30 – 19:00hasiči ženy 19:00 – 20:00cvičení

(Martinásek)

Středa

10:50 – 11:30

škola

16:30 – 18:00hasiči děti 18:00 – 19:00ženy

(Martinásková)

19:00stolní tenis
Čtvrtek

11:40 – 12:25

škola

13:30 – 14:30

pohybový kr.

(Kirmanová)

19:00 – 20:30jóga

(Tanečková)

Pátek

11:30 – 12:25

škola

17:00 – 19:00hasiči muži 19:00stolní tenis

dle rozpisu

Sobota
Neděle 19:00stolní tenis