Záměr obce Slatina o bezúplatné výpůjčce

Vyvěšeno Sňato Vypracoval poř. číslo
10.05.2021 28.05.2021 starosta obce 21/2021

Přílohy