Vážení spoluobčané,

březen, za kamna vlezem, duben, ještě tam budem…. Snad se tato pranostika nevyplní i v současné době – době covidové, kdy jsme také bohužel „uzavřeni“. Ale určitě bude líp 🙂

Zima nám ukázala, že i ona umí pozlobit. V posledních letech jsme v zimě nebyli zvyklí na sníh a mráz.
Proto jsme se letos občas divili, že i tímto nás příroda obdařila. No, dětem udělala radost, motoristům
už méně a našim pracovníkům, kteří se v zimních měsících starají o údržbu místních komunikací jako vždy problémy.

Jako každý rok, tak i letos byly problémy se zaparkovanými vozidly, které velký a těžký pluh
musí pomalu objíždět a hrozí nebezpečí poškození stojícího vozidla. Nevím, jak „donutit“ řidiče, kteří
toto pořád nechápou, že je nutné parkovat vozidly na svých pozemcích. Třeba někdo poradí!!!

Nebývalý mráz umožnil všem zájemcům plně využít požární nádrž k bruslení. Bohužel jsme v závěru
zimní sezóny museli led uvolnit, aby nedošlo pnutím ledu k popraskání stěn nádrže.

Je těžké psát o dění v obci, když se v ní život takřka zastavil. Neproběhla žádná z akcí a neuskuteční se
ani plánované březnové zasedání našeho zastupitelstva. A co bude dál??? Kdo ví !!!!! Věřme, že vše
pomine a určitě se postupně život obnoví a zaběhne do starých kolejí, i když v něčem jiných.

Očekáváme, jak bude rozhodnuto o dotacích, o které jsme požádali. V současné době vypisujeme soutěž
na nákup nového traktoru pro potřebu obce, rovněž na dokončení komunikace „Langrová louka“.

Plánujeme opět opravu části lesní cesty – kopeček „Nad včelínem“. Dále nás čeká hodně menších akcí,
jako je např. výměna střech na společenské místnosti na Novém Světě, oprava střechy kapličky, nátěr
laviček, ořez stromů od jmelí, výměna části chodníku na hřbitově. Rovněž připomínám, že je ještě možno „adoptovat“ stromy, které jsme vysadili loni v dubnu.


Velkým úspěchem se dle mého názoru přibližuje možnost znovuotevření 5. ročníku v naší škole. Po relativně dlouhé době jsme našli společné slovo se všemi zainteresovanými a již se dělají konkrétní kroky k tomu, aby tato realizace byla od 1.9.2021.

Vážení spoluobčané, doba opravdu není jednoduchá a předpokládám, že si z nás „mladších“ nikdo
nic podobného nepamatuje. Je dobré, že náš národ Švejků si ze všeho umí udělat legraci, ale je i třeba
některé věci brát vážně a zodpovědně. Všem přeji být „negativní“ s pozitivním pohledem na svět kolem sebe.

Na společná setkání se těší
Luděk MÍČEK – starosta obce