Svoz BRO začne 19. dubna

Dne 19. dubna 2021 bude zahájen svoz biologicky rozložitelného odpadu – hnědé popelnice.
Pokud si to okolnosti vyžádají, opět bude jednorázově přistavena velkoobjemová vana na tento odpad.
Tím se zvládne počáteční nápor na množství bioodpadu.

Dne 17. dubna 2021 bude prováděn sběr velkoobjemového odpadu. O sběru železného šrotu budete
včas informováni.