Odvoz domovního odpadu ve II. čtvrtletí 2021

Odvoz domovního odpadu bude vždy ve středu v sudém týdnu. Opět připomínáme, před vystavením popelnicové nádoby před svůj domek, zkontrolujte nalepený čárový kód na nádobě. Bez kódu nebude popelnicová nádoba vyprázdněna.

Opět připomínáme, že je možno odevzdat POTRAVINÁŘSKÝ OLEJ do nádoby za kulturním domem.
Nutná je PET láhev a sběr není určen pro vyjetý olej z automobilů.

Od letošního roku vstoupil v účinnost nový zákon o odpadech a dotkne se každého z nás. Již se bude
jinak počítat výše poplatku za uložení komunálního odpadu na skládku, a proto je více než potřebné
v současné době řádně třídit odpad. Jistě všichni víte, co do popelnice patří a nepatří.

Bohužel v naší obci se nachází v těchto nádobách velké množství bioodpadu. V letních měsících je bioodpad možno
uložit do hnědých kontejnerů nebo van, v zimních měsících do kompostérů, které většina občanů
obdržela v minulosti zdarma.

Byl rovněž navýšen počet a svoz kontejnerů na papír a plast. Žádáme o sešlápnutí odpadů tak, aby byl jeho obsah co nejmenší.

Celoročně opět nabízíme zdarma štěpkování větví ze zahrad (ne z lesních pozemků). Štěpkování provedeme u vás
na dostupném místě, nebo v případě malého množství větví, je odvezeme. Nestříhejte větve do popelnic a do hnědých
kontejnerů. Pokud se nám nepodaří snížit množství komunálního odpadu, bude v příštím roce cena určitě navýšena.

Sdílet článek...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print