Vážení spoluobčané,

v posledním vydání našeho zpravodaje jsem mimo jiné uváděl, že si „půst“ v kultuře a sportu vynahradíme alespoň z části na adventním setkání. No, dnes už mohu napsat, že bohužel ani toto nevyjde a kvůli vládním opatřením vše musíme zrušit.

Takže, bohužel nebude ani Mikuláš, koncert dechové hudby a kdo ví, jak budou probíhat plesy. Proto asi bude předčasné psát plán akcí na rok 2021. Pokud se situace uklidní, budete včas o všech plánovaných akcích informováni. 

Ve stavebních akcích jsme dokončili všechny naplánované akce a připravujeme pilně rozpočet obce na rok 2021. S rozpočtem souvisí i žádosti o dotace. Požádali jsme o dotaci na dokončení místní komunikace na „Langrové louce“, kde již jsou postaveny rodinné domky se všemi inženýrskými sítěmi.

Dále je to dotace na celkovou opravu střechy a vytápění naší školy. Kotle na plynové vytápění a střecha již nám slouží přes 20 let, proto je nutná výměna. V letních měsících zase bude na škole živo. 

Již máme „vymyšleno“ jak opravit schodiště v kulturním domě k lékaři, v projektové přípravě je obnova tzv. „Mrtvé cesty“, která by měla propojit naši obec až na spojnici Tísek – Výškovice s odbočkami na Nový Svět a k rozhledně.

Stále platí potřeba nákupu nového traktoru pro potřebu obce a také další menší či větší akce. Vše záleží na financích a hlavně kolik obdrží obec z RÚD – rozpočtové určení daní. 

Opět, jako vždy v zimních měsících, žádám všechny řidiče vozidel, aby neparkovali na místních komunikacích, aby parkovali svými vozidly ve svých dvorech a zahradách. Bohužel, v tomto období zimní údržby, je velice problematické kličkovat mezi zaparkovanými vozidly s velkým traktorem a radlicí.

Rovněž parkování na chodníku či ve vjezdech je i zakázáno, proto nelze provádět zimní údržbu naší technikou. Věřím, že najdeme pochopení a hlavně ohleduplnost řidičů vůči ostatním.

Letošní sezona se vydařila alespoň zahrádkářům. Konečně byl tak plně využit v loňském roce zakoupený stroj na drcení a moštování ovoce. Bylo zmoštováno 5 754 kg jablek a 473 kg bylo podrceno. Celkem tedy zpracováno 6 227 kg jablek. Vyrobilo se 3 000 litrů moštu. Uvedená služba občanům se u nás opět osvědčila. 

Opět budou do každého domu v průběhu konce roku doručeny stolní kalendáře obce. Věřím, že se budou líbit a budou užitečné v každé domácnosti. 

Vážení občané, přeji všem spolu se zastupitelstvem naší obce klidné a spokojené svátky vánoční. Vstup do nového roku 2021 potom každý oslavme dle svého přání. Těším se na brzké setkání na společných akcích v roce 2021. 

Na závěr si Vás dovoluji pozvat na 9. zasedání Zastupitelstva obce Slatina, které proběhne ve středu 16. prosince 2020 v kulturním domě, bohužel za zpřísněných hygienických opatření.

Na společná setkání se těší                   

Luděk MÍČEK – starosta obce