Podzim ve škole proběhl převážně přes monitory počítačů

Pouze září jsme zvládli odučit prezenčně, tedy děti v lavicích a učitelé před tabulí ve třídách. Již v říjnu jsme opět s žáky zasedli za monitory počítačů a učili se on-line.

Využili jsme zkušeností z jarní karantény a zavedený systém jsme zlepšili. Denně jsme se potkávali na on-line hodinách přes Google Classroom. Snažili jsme k výuce přistupovat poctivě, ale nic nenahradí osobní kontakt ve škole.

Často jsme se dostávali při distanční výuce do náročných, ale i komických situací. Například, když žáci zjistili, že lze změnit pozadí svého obrazu a zmizeli sami… Některé děti využily možnost vypůjčení žákovských počítačů ze školy.

Od středy 18. listopadu již učíme ve svých třídách za přísných hygienických opatření.

Výuka i pohyb po škole je možný jen s rouškou, v každé hodině i o přestávkách větráme, tělesnou výchovu učíme venku a hudební výchovu bez zpěvu. Změny nastaly i ve školní družině. Protože se nesmí mísit žáci různých tříd, museli jsme omezit provoz školní družiny pro žáky 2. a 4. ročníku.

Děti z mateřské školky tentokrát neměly žádná omezení a mohly se vzdělávat ve školce.

Ani tradiční akce školy a školky nemohou probíhat, ale i tak se snažíme udělat pro žáky výuku co nejzajímavější v rámci jednotlivých tříd.

Ráda bych poděkovala paní Daně Rekové za finanční dar, který je určen na školní výlety a firmě Chirurgie Marann, která přispěla na vybavení školky a školní družiny.

Všem přejeme příjemné prožití adventu, veselé Vánoce a hodně zdraví v novém roce.

Za celý kolektiv

Mgr. Michaela Zezulová
ředitelka školy