Odvoz domovního odpadu v I. čtvrtletí 2021 (leden – březen)

Odvoz domovního odpadu bude vždy ve středu.  

Opět připomínáme, před vystavením popelnicové nádoby před svůj domek, zkontrolujte nalepený čárový kód na nádobě. Bez kódu nebude popelnicová nádoba vyprázdněna.

Rovněž žádáme, aby nádoby byly plné, ne poloprázdné. Samozřejmě po výsypu je ukliďte na svůj pozemek tak, ať nehyzdí pěkný pohled na váš rodinný domek. Ukládejte do popelnice jen odpad, který tam patří – TŘIĎTE ODPAD!!! 

Rovněž je možné odevzdat POTRAVINÁŘSKÝ OLEJ do nádoby za kulturním domem. Nutná PET láhev. Sběr není určen pro vyjetý olej z automobilů.

Změny v třídění odpadů a ukládání do sběrných nádob!!!

Nově kovy (plechovky od jídla, nápojů apod.) se budou ukládat do žlutých kontejnerů na plasty. 

Do kontejnerů na nápojový karton je možno ukládat také papír a papírové kartony (krabice).

Žádáme všechny, aby plastové láhve před vhozením do žlutého kontejneru sešlápli. Rovněž kartony – krabice buď rozřezali na menší části, nebo sešlápli tak, aby zabíraly v kontejneru co nejméně místa. Většinou je to v současné době opačně a poté se tento odpad, který se nevejde, povaluje kolem kontejneru. 

Prosím, sledujte informační polepy na každém kontejneru!!!

Sdílet článek...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print