Hasiči nezahálejí ani v těžkých dobách pandemie, stihli soutěžit i pomáhat

Ani v těchto těžkých dobách nezahálejí hasiči. Krátkého letního uvolnění omezení spojených s pandemickou situací využila soutěžní družstva žen i dětí. Ženy vyrazily na soutěže do Bítova, Kravař či Strahovic, děti stihly během dvou soutěží absolvovat prakticky celou letošní ligu Floriánek Cup.

Nezahálela samozřejmě ani zásahová jednotka. Kromě zásahů spojených s „koronavirovou“ situací – tedy prováděním dezinfekce veřejných prostranství a distribucí ochranných prostředků, je zaměstnávaly i jiné zásahy.

Výrazně se projevilo počasí. Jednotka byla několikrát vyslána k likvidaci padlých stromů přes silnici z obce do Staré Vsi a do Výškovic, mezi zásahovou činností nechybělo čerpání vody ze sklepů.

Ani naší jednotce se nevyhýbají události s tragickým koncem, s jedním z takových zásahů se museli zasahující hasiči vyrovnat při – bohužel – marném pokusu o záchranu muže ze střechy rodinného domu.

V zásahové jednotce aktuálně působí 19 členů. Vyjet k události musí do 10 minut od vyhlášení poplachu. Kromě zásahové činnosti se členové věnují i výcviku a odborné přípravě. Šest strojníků letos například poprvé absolvovalo dvoudenní obnovovací odborný kurz dálkově pomocí e-learningu.

Hasiči přejí všem občanům klidné svátky a v novém roce se potkávat jen na kulturních a sportovních akcích.

Jakub Kozák
velitel hasičů