Odvoz domovního odpadu ve III. čtvrtletí 2020 (červenec-září)

Odvoz domovního odpadu bude vždy v sudém týdnu ve středu.  

Opět připomínáme, před vystavením popelnicové nádoby před svůj domek, zkontrolujte nalepený čárový kód na nádobě. Bez kódu nebude popelnicová nádoba vyprázdněna. Rovněž žádáme, aby nádoby byly plné, ne poloprázdné. Samozřejmě po výsypu je ukliďte na svůj pozemek tak, ať nehyzdí pěkný pohled na váš rodinný domek. Ukládejte do popelnice jen odpad, který tam patří – TŘIĎTE ODPAD!!! 

Rovněž je možné odevzdat POTRAVINÁŘSKÝ OLEJ do nádoby za kulturním domem. Nutná PET láhev a sběr není určen pro vyjetý olej z automobilů.

Upozorňujeme poplatníky, že splatnost poplatku za komunální odpad je do konce června a činí 500,- Kč na občana. Dítě do 6 let věku včetně 250,- Kč. Pes 200,- Kč, druhý a další 300,- Kč.

Poplatek je možno uhradit osobně na obecním úřadě nebo na č. účtu 86-6271240257/0100, VS číslo domu.

Změny v třídění odpadů a ukládání do sběrných nádob!!!

Nově kovy (plechovky od jídla, nápojů apod.) se budou ukládat do žlutých kontejnerů na plasty. 

Do kontejnerů na nápojový karton je možno ukládat také papír a papírové kartony (krabice).

Žádáme všechny, aby plastové láhve před vhozením do žlutého kontejneru sešlápli. Rovněž kartony – krabice buď rozřezat na menší části, nebo sešlápnout tak, aby zabíraly v kontejneru co nejméně místa. Většinou je to v současné době opačně a poté se tento odpad povaluje kolem kontejneru. 

Prosím, sledujte informační polepy na každém kontejneru!!!

Sdílet článek...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print