Co jsme dělali v době mimořádných opatření ve škole

V březnu jsme dle opatření, které vydalo Ministerstvo zdravotnictví z důvodu coronavirové pandemie, ukončili výuku v základní škole a za pár dnů na příkaz zřizovatele také mateřskou školu. Nevěděli jsme, jak dlouho bude tato mimořádná situace trvat. Čekali jsme na informace z médií a na pokyny z MŠMT.

Paní ředitelka neustále zjišťovala danou situaci a vše tlumočila a konzultovala se zaměstnanci školy. Když jsme obdrželi informace, že tento mimořádný stav bude asi delší dobu (nikdo netušil na jak dlouho), hledali jsme nejschůdnější formy, jak dětem zprostředkovat učivo a rodičům pomoci při jejich vzdělávání.

Nejdříve jsme posílali zadání úkolů na e-maily rodičů. Snažili jsme se odhadnout množství učiva, ale ne vždy se nám to podařilo k vzájemné spokojenosti. Protože nebyly žádné koordinace z MŠMT, zpětnou vazbou nám byly informace od rodičů.

Když bylo patrné, že se děti brzy do školy nevrátí, tak se nám z počátku jevila jako nejlepší individuální výuka přes Skype (WhatsApp, Messenger), která byla pro nás velmi časově náročná. Žáky jsme učili po dvojicích, skupinách, ale i samostatně. Někteří o on-line výuku neměli zájem, těm jsme posílali úkoly stále jen e-mailem.

Pracovní listy jsme roznášeli do schránek, nebo ukládali do bedýnky u školy, kde si je rodiče vyzvedli a po vypracování vrátili zpět ke kontrole. Stále jsme hledali další možnosti, jak vzdělávat děti bez jejich přítomnosti ve škole.

V květnu jsme pak absolvovali seminář o jiných on-line výukách a poslední týden nouzové situace jsme pro ně otevřeli aplikaci classroom – učebnu na G-Suite, kde můžeme dálkově učit žáky z celé třídy najednou. Platformu využíváme k zadávání úkolů na dálku, posílání výukových videí i tvorbě testů. 

Škoda, že jsme tento způsob výuky neznali dříve, mohlo nám to usnadnit práci a být ve spojení s žáky častěji. I když nás občas zlobila technika – výpadky internetu, špatná kvalita zvuku …, vše jsme společnou snahou zvládli.

Celé toto období bylo velmi hektické a obtížné. Příprava na nový systém výuky, hledání nejlepších možností, samostatná výuka a následná kontrola vypracovaných úkolů byla časově velmi náročná. Doma se školní režim nastavuje těžce, ale jde to!

Záleží na důslednosti rodičů, přístupu dětí, vytvoření si přijatelného systému – dopoledne škola, odpoledne volno… Nešlo v této situaci pouze o kvantum učiva a kvalitu získaných znalostí, ale především o vyrovnání se s aktuální situací a vytvoření si vhodného domácího systému a uvědomění si odpovědnosti dětí za své vzdělávání.

Uzavření školy nebylo náročné jen pro nás, ale i pro děti a jejich rodiče. Ceníme si jejich snahy zabezpečit dětem připojení na on-line výuku i samotné vzdělávání doma.

Pět žáků se do školy zatím nevrátilo, tyto učíme distančně dál. Také jsme ve škole a školce zavedli přísná hygienická opatření a přizpůsobili jsme výuku dle manuálu MŠMT.

Žáci se do školy moc těšili, chyběl jim kontakt s ostatními kamarády a společná výuka ve třídě. Nyní dle možností také chodíme ven na školní zahradu, hřiště či do přírody. Pobyt na čerstvém vzduchu, společně zažité aktivity a psychická pohoda velkou měrou přispívají k ochraně zdraví a větší imunitě.

Ani děti ze školky se v době karantény nenudily. Paní učitelka Reková jim roznášela drobné úkoly, omalovánky a jiné činnosti, které děti mohly dělat s rodiči.

Zápis do první třídy i do mateřské školy proběhl za mimořádných opatření, bez přítomnosti dětí a na dálku. Do školky přijímáme devět dětí. Do první třídy po prázdninách nastoupí osm žáků. Šest čtvrťáků odchází do pátého ročníku na ZŠ Komenského v Bílovci.

 Nechali jsme přebudovat šatnu naší školky, zvětšili tímto její prostory. O prázdninách šatnu vybavíme novými skříňkami na ukládání oblečení našich nejmenších. Nová šatna bude komfortnější, přehlednější a prostornější. 

Ostatní zaměstnanci v době uzavření školy také nezaháleli, vyklízeli kabinety, sklady, stěhovali nábytek, třídili a ukládali inventář. Příprava na znovuotevření školy a školky nebyla jednoduchá.

Vše se muselo uklidit, vydezinfikovat a upravit dle přísných hygienických požadavků, které zavedlo Ministerstvo zdravotnictví. K tomu bylo nutné zakoupit velké množství přípravků. Děkujeme zřizovateli školy za bezplatné poskytnutí dezinfekce a úhradu všech nákladů spojených s nákupem hygienických prostředků nutných z důvodu nemoci COVID-19. 

 Vážím si práce všech zaměstnanců školy, kteří se aktivně podíleli na zdárném zvládnutí této závažné a neobvyklé situace.

Věřím, že se po prázdninách opět všichni shledáme ve škole a školce. Všem přeji pěkné prázdniny, hodně odpočinku a spoustu krásných zážitků.

Mgr. Michaela Zezulová
Mgr. Lenka Malčíková