Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999

Vyvěšeno Sňato Vypracoval poř. číslo
25.06.2020   starosta obce 30/2020

 

Přílohy