Vážení občané,

naštěstí nás zima příliš nepotrápila a tak nebyl takřka žádný problém se stále parkujícími vozidly na našich komunikacích. Škoda, že se parkování nedá zpoplatnit, třeba by stojících aut ubylo.

Ale k příjemnějším věcem: zábava, sport, volný čas. Starý rok byl zakončen tradičními akcemi a rovněž také již zaběhlými akcemi začal. Nově proběhla mikulášská nadílka s rozsvícením vánočního stromu. Bohužel počasí nepřálo, ale i tak věřím, že se akce líbila a zakončení výbornou polévkou v místní restauraci potěšilo. Tradiční adventní setkání – akce pro celou rodinu!!! V době vánoční to byl tradiční koncert Dechové hudby Slatina, hned po novém roce turnaj v líném tenise, plesy hasičů a obce, dále pozvánka na dětský maškarní ples a další akce.

To je život v naší obci. Ale nutno vzpomenout rovněž co „z jara“ připravujeme nového.

Je to výstavba menších dětských hřišť ve Slatině u kulturního domu a na Novém Světě na prostranství za společenskou místností tzv. „stodolou“. Snad uspokojí hlavně děti.

Zateplení fasády budovy tělocvičny, která je stále hojně využívána nejen spolky, ale rovněž individuálně občany obce. Dále hodláme obnovit cestu pod obcí, kolem kapličky Cyrilky až k rybníku pod Ohradou. I další roky chceme pokračovat v těchto aktivitách, s obnovou už zapomenutých cest, ve spolupráci s Dobrovolným spolkem obcí Bílovecko.

V přípravě je již také akce „Výsadba alejí ve Slatině – každá rodina má svůj strom“. Máme zpracovaný projekt, kde si zájemce může předem domluvit, o které místo k výsadbě stromku by měl zájem. Obec zajistí všechen potřebný materiál a společně poté v určený den proběhne výsadba. U každého stromu, který bude vámi zasazen, bude umístěna tabulka se jménem „patrona“ a budete mít možnost o něj pečovat. Snad se bude tato akce líbit a bude o ni zájem. Tím i my přispějeme ke zkrášlení svého okolí. Stromy budeme sadit ve Slatině kolem cesty na „Lazy“ a na Novém Světě směrem ke kapličce na Slatinu. Již jsme obnovili třešňovou alej kolem státní silnice do Výškovic a připravujeme obnovu švestkové aleje směrem na Nový Svět.

Dne 14.dubna budou vystaveny kontejnery na biologicky rozložitelný odpad (hnědé popelnice). Dle situace uvidíme, zda tak jako loni a kdy, připravíme velké vany na tento odpad. Budete včas informování, jen opět žádáme, vany budou určeny jen pro tento druh odpadu.

Vážení občané, když nahlédneme do seznamu akcí, které nás opět čekají, tak věřím, že každý si najde to své. Zároveň za tím vidím náročnou práci pořadatelů a organizátorů. Bohužel, nebo naštěstí, počasí nemůžeme ovlivnit. Tím dochází k tomu, že se akce mohou zkomplikovat, ale věřím, že se vše podaří k spokojenosti nás všech.

Rovněž si Vás dovoluji pozvat na již 6. zasedání našeho zastupitelstva.

Na společná setkání se těší

Luděk Míček
starosta obce

Sdílet článek...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print