Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Vyvěšeno Sňato Vypracoval poř. číslo
03.03.2020 starosta obce 12/2020

Přílohy