Odvoz domovního odpadu v I. čtvrtletí 2020 a sběr potravinářského oleje

Odvoz domovního odpadu bude vždy ve středu.  

Opět připomínáme, před vystavením popelnicové nádoby před svůj domek, zkontrolujte nalepený čárový kód na nádobě. Bez kódu nebude popelnicová nádoba vyprázdněna. Samozřejmě po výsypu ji uklidit na svůj pozemek tak, ať nehyzdí pěkný pohled na váš rodinný domek. Ukládejte do popelnice jen odpad, který tam patří – TŘIĎTE ODPAD!!!. 

Opět máme k dispozici sady tašek na třídění odpadů, které byly pořízeny za finanční spoluúčasti firmy ASOMPO, a.s. a EKO-KOM, a.s. Tyto tříbarevné sady tašek na třídění plastů, skla a papírů jsou již v naší obci známé a věříme, že opět přinesou lepší výsledky v třídění odpadů v obci. Pokud někdo z občanů má již tyto tašky zničené, možno si nové vyzvednout na obecním úřadě. 

Starý potravinářský olej lze vhodit v PVC (PET) lahvi do označené separační nádoby za kulturním domem ve Slatině.

 

Sdílet článek...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print