Podzim ve slatinské škole

Letošní nádherný podzim prosycený teplými slunečnými dny a pestrou paletou barev přispěl k vydařeným akcím naší školy a také k různorodým aktivitám, poznáváním a prožitkům všech. Jak jen to bylo možné, děti se svými učiteli pobývaly venku. Školkové samozřejmě téměř denně procházely naší obcí a okolní přírodou a hrály si a učily se vzájemnému soužití i na školní zahradě. Školáci hrabali listí kolem školy, podíleli se na úpravě záhonů, cvičili na školní zahradě i na hřišti u kulturního domu. Půvabnou zámeckou zahradu ti starší využili ke klidnému čtení vlastních knih i veselému dovádění a poznávání místních stromů, jejich listů či plodů. Krásné počasí nás vylákalo také za poznáváním na louku, k potoku a do lesa. A všichni malí i velcí jsme sbírali přírodniny, ze kterých jsme pak tvořili.

   Hned počátkem září se ve Slatině uskutečnilo setkání žáků a pedagogů malotřídních škol z Bílovecka nazvané „Poznáváme spolu“. Devět malotřídních škol se domluvilo, že se v pátek 6. 9. budou učit jinak. A tak přijelo do Slatiny 295 žáků a téměř třicet pedagogů z okolních škol. Celé páteční dopoledne procházeli školáci s učiteli vyznačenou trasu v okolí Slatiny a plnili různé úkoly. Překonávali potok po laně, stříleli z luku, zkusili se projet na invalidním vozíku a podepsat se bez pomoci zraku. U lesních pedagogů rozeznávali živočichy z našich lesů a přibíjeli hřebík do špalku. V zámecké zahradě tvořili mandalu z kamínků, šišek, kůry a květů. Pomocí hasičské stříkačky se trefovali do terče. Trénovali postřeh a hledali schovaná, vycpaná zvířata v lese a mnoho dalších. Školy si sebou přivezly znak obce a strom přátelství. Listy stromu nahradily otisky dětských rukou se jmény. Na závěr nám lesní pedagogové rozdali dárky a než jsme se rozešli, tak jsme si společně zazpívali a s našimi stromy nás na památku prožitého dne natočil dron.

   Koncem září se pak setkali předškoláci z Bílovce, Studénky a okolí na Kotvici ve Studénce, kde procházeli kolem rybníků, získávali poznatky o vodě, zvířatech, rostlinách, ekologii a navazovali nová kamarádství ve smíšených skupinách dětí. 

   Předškoláci pak ještě zajeli do Bílovce na fotbalové utkání a sportovní soutěže v tělocvičně ZŠ Komenského. Další výjezdem byla návštěva bíloveckého muzea s programem „Knoflíkoví návrháři“. Seznámili se s muzeem, sklepem Picmochů, návrhy knoflíků a dekorování postavy a dokonce si sami vyrobili dřevěný knoflík na památku.

   Ve školní družině měli velmi zajímavé a zábavné hosty – duo afrických rodáků. Vypověděli o životě a tradicích v Africe a roztančili a rozezpívali děti i učitele… To byla hudebka a tělocvik!!! 

Také drakiáda letos proběhla vesele a úspěšně v rámci školní družiny, tentokrát na velkém fotbalovém hřišti. A počasí opět přálo!

   Během podzimu měly děti možnost zhlédnout už 2 divadelní představení. Jednou to byli „Průzkumníci v lese“ od divadélka Letadlo. Podruhé si ve „Větrné pohádce“ divadla Ententýky připomněli, jak v dnešním přemodernizovaném světě je stále důležité skutečné kamarádství. Na další vystoupení se těšíme. 

   V rámci výuky anglického jazyka, který letos vyučuje p. uč. Zuzana Hamplová, si žáci 3. a 4. ročníku užili halloweenské zábavy a přiblížili si tradice jiných zemí. 

   Ve škole i školce se především věnujeme naplňování školních vzdělávacích cílů. Ale jak vidíte, snažíme se dětem výuku zpestřit a ponouknout je i k zamyšlení, samostatnému úsudku a třeba i prahnutí po dalších vědomostech či dovednostech ☺. Nabízíme také možnost realizovat se v několika kroužcích – pohybovém/gymnastickém, rukodělném, deskových her a míčových her. 

   Celoročně se snažíme být důslednější při třídění odpadu, klademe důraz na ekologické myšlení a jednání. Na začátek června jsme předběžně naplánovali pětidenní pobyt školáků v ekologickém středisku Veronica v Hostěvíně. Vidíme v tom příležitost dalšího uvědomění důležitosti ekologické výchovy mladé generace a také stmelení kolektivu dětí, poznávání se, vzájemné tolerance a pomoci.

   A do konce roku nás spousta dalších činností a poznávání ještě čeká. Namátkou zájezd školáků do Světa techniky, ve školce další divadélko a vánoční odpoledne s krátkým programem školčátek a společným tvořením rodičů a dětí. Školáci tradičně vystoupí na Adventním setkání u KD, upečou a nazdobí perníčky a nově se budou snažit „vydělat si“ do družinky nějaký ten penízek pomocí prodeje vlastnoručně vyrobených vánočních dekorací.

   Podzim se tedy chýlí ke konci…dny se krátí, příroda se ukládá k odpočinku, přichází doba zklidnění. Vládu převezme Paní Zima a my se budeme těšit na teplo domova, vánoční svátky, příchod nového roku a taky trochu toho skotačení na dospěláckých i dětských plesech a rejdění v dětmi očekávané sněhové nadílce…

   Ať se všem zahřívají srdce láskou a pokorou a s klidným a čistým svědomím vstoupíme do dalšího roku!

Lenka Malčíková