Informace dle zákona 106/1999 Sb.

Vyvěšeno Sňato Vypracoval poř. číslo
27.08.2019 starosta obce 50/5019

Přílohy