Ve Slatině vrcholí úpravy a výstavba prostor pro veřejnost

V polovině prázdnin probíhají v obci v různých fázích stavební úpravy prostor určených pro shromažďování veřejnosti, turistiku či vzdělávání.

Do závěru se blíží poslední detaily úprav Rozhledny Slatina. Ta dostala finální ochranný nátěr, dokončeno je zastřešené posezení u paty a rovněž stojan na kola a také zpevnění okolních ploch včetně chodníků. Posledním úkonem, který na nás čeká v nejbližších dnech, bude montáž panoramatických cedulek, informujících o tom, co z 12 metrů vysoké vyhlídkové plošiny vidíme.

Zhruba v polovině je rekonstrukce šaten pro děti ve škole a rovněž venkovní učebny s přístavbou. Budova má opravenou střechu a intenzivně probíhají práce v interiéru.

Do finále míří oprava střechy místní moštárny.

Naopak na úplném začátku je výstavba workoutového hřiště u multifunkčního hřiště za tělocvičnou. Ta byla zahájena 30. července 2019 terénními úpravami.